17. dubna 2015 –– události –– Matěj Beránek

Tento víkend se ve Veletržním paláci v Praze otevřela výstava představující dílo světově proslulého architekta z trochu jiného pohledu. Zaměřuje se totiž na Kaplického výkresy a koláže, které znázorňují vedle známých realizací hlavně utopické projekty staveb i vesmírných objektů. Expozice potrvá do 16. června.

„Jako jeden z prvních experimentoval s organickými a biomorfními tvary před věkem počítačů, v dobách, kdy narýsování složitých křivek znamenalo pracné opisování křivítek perem. Jan nebyl jen vizionářským architektem, ale i geniálním kreslířem,“ píše o Janu Kaplickém současný proslulý architekt Richard Rogers v publikaci-katalogu doprovázející výstavu jednoduše pojmenovanou Jan Kaplický výkresy, jež se právě přesunula z Londýna do pražského Veletržního paláce.

Jak napovídá název výstavy, exempláře tvoří především díla na papíře, tedy výkresy a koláže, které vznikly mezi lety 1970 a 1999. Výstavní prostor doplňují 3D modely realizovaných staveb v zastoupení nejuznávanější Kaplického realizace Media Centre v Londýně, za niž získal prestižní britskou Stirlingovu cenu, i vizionářských projektů včetně modelu letounu pro NASA.

Spolupráce s americkou vesmírnou agenturou ostatně zaobírá důležité, přestože pro veřejnost spíše neznámé místo v Kaplického celoživotním díle a na výstavě je mu věnován velký prostor.

Jak už zaznělo ve slovech Rogerse, všechny vystavované výkresy i koláže, u kterých je patrný vliv Karla Teigeho a Jiřího Koláře, odvedl Jan Kaplický ručně velmi pracným postupem. Na to je důležité při procházení výstavy pamatovat, protože teprve tak dokážeme vnímat jejich skutečný význam a podle historika architektury Zdeňka Lukeše „se nechat přesvědčit o tom, že Kaplického kresby nejsou pouhými studiemi staveb, ale svébytným uměleckým dílem“.

Čtěte další články na téma Jan Kaplický

Foto a zdroj: Národní galerie v Praze