1. června 2015 –– události –– Ondřej Krynek

Moravská galerie v Brně otevřela až do 27. září 2015 výstavu Věci a slova, která monitoruje vývoj českého průmyslového designu a užitého umění za sto let, konkrétně v období 1870 až 1970. Do Brna se výstava přesunula z Galerie UM z Prahy, oproti níž byla obohacena o nové předměty ze sbírek muzea.

„Umělecký průmysl, užité umění a design zaznamenaly v průběhu let 1870–1970 výraznou proměnu nejen v rovině formálního stylu, ale i v rovině společenských priorit. Některé užitkové předměty postupně ztratily svůj účel a přestaly se vyrábět, zatímco technologický pokrok a nové formy životního stylu si vyžádaly předměty nové. Pro umělecký průmysl konce 19. století byl charakteristický vyšívaný dekorativní vějíř, pro užité umění modernismu efektivně uspořádaná kuchyně, pro poválečný design televize a tranzistorové rádio,“ uvádí kurátorka Eva Koťátková.

„Výstavní soubor je sestaven z různých typů předmětů, včetně řemeslných výrobků, průmyslového designu, nábytku a textilního designu, případně módy. Jsou mezi nimi věci, které od počátku plnily paralelně dvojí funkci: měly zkrášlovat obydlí i pracovní prostředí, povznášet vkus svých uživatelů a zároveň jim sloužit – zjednodušovat a zkvalitňovat jejich životní styl. Uplatňují se zde také věci zbytečné či kýčovité, a to proto, že i pokleslý vkus a marnivost byly – a jsou – nedílnou součástí lidské kultury a silně se podepsaly na formování moderního života,“ dodává.

Knihu Věci a slova zakoupíte na DesignBuy.cz

Čtěte další články na téma výstava

Foto a zdroj: Moravská galerie Brno