9. února 2009 –– události –– Ivica Čampová

Experimentální projekt Městské zásahy přináší návrhy, které mohou zefektivnit nevyužitý bratislavských ulic a přetvořit tyto místa do podoby, která by podporovala reliéf i celkovou funkční podstatu exteriérových ploch slovenského hlavního města. Autoři se snaží obohatit hluchá místa, která mohou být účelně využita.

Developerská skupina Grunt a svěží architektonické duo Vallo Sadovsky Architects (VSA), kterému velí Matúš Vallo a Oliver Sadovský, vytvořili projekt jehož hlavním cílem je ukázat možné variace městského prostředí.

K plánu se připojilo i několik dalších architektů, kteří se bez nároku na honorář zapojili do vytváření zajímavých návrhů, které by v ideálním případě dotvořili doposud prázdní nebo konformně působící plochy a jednoduchým i zároveň rafinovaným způsobem je zpříjemnili obyvatelům města. Ve finální podobě se představuje 49 grafických návrhů, které v sobě nesou esenci jednoduchosti a rafinovanosti.

K oživujícím podkladům města patří eskalátory, které jsou implikované externě namísto pouličních schodů, dřevěné lávky propojující společně s rostlinnými komponenty technický i přírodní dimenze vodních ploch a také primárně zúžené prostory, které tímto rozšiřují a esteticky zprůhledňují. Intenzivně zelený travnatý koberec je vkomponován mezi koleje tramvaje anebo atypická světelná reklama, která zdola nasvěcuje vysazené květiny ve tvaru komerčních názvů firem.

Tato inspirativní a podnětná výstava je prezentována v prostorách Slovenské národní galerie v Esterháziho paláci na Náměstí Ľ. Štúra v Bratislavě, kde potrvá do 15. března. Obsahově je určena pro všechny, kterým se líbí myšlenka změny svého města a je v podstatě jedno o jaké město se jedná, hlavní je idea efektivní transformace.

Foto: Městské zásahy a Ivica Čampová
Zdroj: Slovenská národní galerie