14. prosince 2016 –– události –– Ondřej Krynek

Dům umění města Brna otevřel až do 12. března výstavu Big Light, která není běžnou výtvarnou expozicí, ale místem plným vědeckých výzkumů a pokusů. Výstavu tvoří jednotlivé expozice, kde by si měl návštěvník uvědomit, jak je lidstvo závislé na technologiích. Vyzkoušet si můžete ničit, ukládat informace do paměti nebo chodit po vodě.

„Big Light predikuje vývoj společnosti, procházející přes kritický bod možného mezinárodního konfliktu, a podílí se na jeho překonání. Stojí tak na pomezí současnosti a vize blízké budoucnosti. Je utopická, zároveň však velmi pevně ukotvená v aktuální existenci,“ uvádí zástupci projektu, jehož součástí je i uznávaný česko-argentinský umělec Federico Díaz, který připravil architekturu výstavy.

„Dům umění jako prostor pro prezentaci současné vizuální tvorby se jeví být pro takový pokus ideální, neboť umění dnes vyžaduje velmi pozorného a do značné míry edukovaného diváka, ochotného přistoupit na specifická pravidla hry, jimiž se současná díla řídí. Dalo by se říct, že se umění stalo otázkou víry v něj vložené a důvěry v jeho sdělení. Stejně tak aktivity BIG LIGHT, stojící na pomezí mezi přesnou vědou a jistým iracionálním odevzdáním důvěry v prezentované výsledky, které vyžadují hluboké a otevřené vnímání,“ uvádí Petra Fujdlová z Domu umění města Brna. Součástí výstavy jsou i prezentace s mediátorem.

Čtěte další články na téma uměníBrno

Foto a zdroj: Dům umění města Brna