30. května 2017 –– události –– Ondřej Krynek

Sklářský výtvarník a designér Lukáš Novák zahájil v pražském Centru současného umění DOX svou výstavu nazvanou New! New! Až do 1. září zde vystavuje kolekci váz a zrcadlových objektů, kterým se dlouhodobě věnuje. Všechny jeho výtvory demonstrují jeho zdařilou snahu nacházet nové cesty v tradičních sklářských technikách.

„Lukáš se v DOXu představí právě sérií nástěnných zrcadlových objektů, které jsou silně ovlivněny sportovní estetikou i současnou popkulturou vtisknutou do tradičního materiálu – skla. Ve vnímání uměleckých i jiných artefaktů se autor snaží nedělat rozdíly mezi vysokými a nízkými pudy, staví je na roveň a sport vnímá jako přirozenou synergii nejen fyzické a duševní stránky člověka,“ uvádí zástupci galerie.

„Kromě zrcadel se Lukáš představí i dalšími objekty, jako jsou hutně tvarované vázy z křišťálového skla, které jsou vycizelované novou technologií. Autor si k obrazu svému přetvořil tradiční sklářské nářadí do podoby razítek a rádel,“ dodávají.

Čtěte další články na téma výstavasklo

Foto: Lukáš Novák
Zdroj: DOX