14. ledna 2018 –– události –– Ondřej Krynek

Dům umění města České Budějovice otevřel výstavu Opustit toto místo, na které vizuální umělec Robert V. Novák vystavuje soubor fotografií, jenž jsou spíše literárními kompozicemi. Soubor vizuálně silných momentů spojují silné příběhy autora, jeho vzpomínky i promyšlené kompozice. Jednoduše pojatá expozice nabízí návštěvníkům až do 11. února také ukázku z publikací či 3D objekty.

„Robert V. Novák není fotograf, je vizuální mystifikátor, duchovní cestovatel, dobrodruh intelektu, fiktivní astronaut, sběratel tajemství knihoven a vášnivý badatel ve světech za zrcadlem… Robert fotí, navrhuje, píše, sbírá, mystifikuje, uspořádává, kompletuje svoje sbírky a vykládá je jako nejpovolanější interpretátor. Je striktní, přesný, zaujatý, fascinovaný svojí komplexní a celoživotní intelektuální hrou či vlastně – posláním. Kultivuje svoje fantazie i obavy, fixuje a vizualizuje sběratelské vášně, osobní rituály, bdělé sny, plány a vize, shromažďuje paradoxy a úhly pohledu, medituje…,“ uvádí kurátorka výstavy Silvia L. Čúzyová

„Fotografie nebo spíš fotografické záznamy autorova vidění, myšlení, vnímání, kombinování a komponování jsou znepokojivě mnohovrstevné, specificky neurčité, fyzicky silně přítomné, ale významově pokračující a překračující zachycené fragmenty dějů, situací, okolností jejich vzniku a autorových rozmanitých postřehů, transformovaných do podoby fotografického obrazu. Kolekce fotografií jsou jedinečným pohledem na autorské uchopování, mapování a osvojování si světa, v širokém průřezu od zachyceného fyzického fragmentu přes vrstvy a sítě asociací po nejvnitřnější umělecké a osobní motivace,“ dodává.

Foto: Robert V. Novák
Zdroj: Dům umění města České Budějovice