7. února 2018 –– události –– Ondřej Krynek

V pražské Winternitzově vile budou pravidelně vystavovat studenti UMPRUM. První výstavou v nově vzniklé spolupráci je prezentace prací vybraných studentů ze čtyř na architekturu zaměřených ateliérů. V expozici je možné až do 4. dubna zhlédnout návrhy na galerii pro Slovanskou epopej, akustický pavilon pro Miláno nebo projekty společného bydlení.

„Ve Winternitzově vile UMPRUM představí výběr těch nejlepších klauzurních prací ze čtyř ateliérů katedry architektury. Každý ateliér má svůj vlastní specifický přístup a směrováním k architektuře. Ateliér architektury I vede doc. Ing. akad. arch. Jan Šépka a tématem semestrálních a klauzurních prací v zimním semestru 2017/2018 byla Slovanská epopej Praha. Ateliér architektury II vede prof. Ing arch. Ivan Kroupa, u něj měli studenti zpravovat téma: Můj svět (osobní vize), Přežití (workshop Kostarika), Hranice města (workshop Medellín), Baroko (urbanistický workshop Měšice), Těšnov (doplnění zástavby),“ uvádí výstavu pořádající UMPRUM.

„Studenti z třetího ateliéru pod vedením prof. ak. arch. Imricha Vaška představí klauzurní projekt: Acoustic cave – pavilon pro Salone Internazionale del Mobile v Miláně. Poslední téma, na které se můžete těšit je velmi aktuální: Baugruppe A4 se snaží oživit běžný život v historickém jádru města, konkrétně simuluje proces výstavby společného bydlení v prostředí Pražské památkové rezervace. Autory projektu jsou studenti Ateliéru architektury IV pod vedením doc. Mgr. ak. arch. Romana Brychty,“ dodávají zástupci školy.

Čtěte další články na téma výstavaUMPRUM

Foto a zdroj: UMPRUM