14. června 2009 –– události –– Kateřina Farná

Do 19. června je možné poslat přihlášky do nového ročníku Národní ceny za studentský design. Soutěžní práce se pak odevzdávají 29. a 30. června 2009. Soutěž vyhlašuje Design Cabinet CZ společně s dalšími profesionálními organizacemi.

Klání se mohou zúčastnit studenti z celé republiky se seminárními, ročníkovými, klauzurními, diplomovými nebo zakázkovými pracemi. Do roku 2008 byly všechny stupně škol (střední a vyšší školy, vysoké školy, univerzity) hodnoceny společně. Od tohoto ročníku budou hodnoceny odděleně střední a vyšší školy a vysoké školy a univerzity. Nominované práce postupují do národního kola, kde se budou udělovat ocenění Dobrý studentský design 2009, Excelentní studentský design 2009 a jedna práce získá Národní cenu za studentský design 2009.

Přihlášku posílejte na info