1. září 2018 –– události –– Ondřej Krynek

Populární historické belgické město Bruggy hostí do poloviny září uměleckou přehlídku Triennial Bruges 2018. Na vodních kanálech i veřejných prostranstvích různě po městě je rozeseto 15 uměleckých děl, instalací a pavilonů. Díla mají pomoci v setkávání lidí na nevšedních místech.

Organizátoři trienále vytvořili pro letošní ročník téma Liquid City, během kterého pozvali do města, které oblíbenou turistickou destinací pro svou malebnost, významné světové architekty a designéry. Vnukli jim myšlenku o flexibilním, tekutém a odolném historickém městě a dali jim volné ruce. Výsledkem je 15 uměleckých děl, která jsou díky své velikosti a zásahu do historického města nepřehlédnutelná.

Nejpopulárnější instalací je The Bruges Whale od Studia KCA. Obrovská velryba je složena z pěti tun plastu vyloveného z moře. Dalšími populárními instalacemi jsou plovoucí pavilony na vodních kanálech. Španělský architekt Selgascano navrhl instalaci z růžových a oranžových plachet tvořící na vodě barevný akcent. Korejský ateliér OBBA vytvořil plovoucí ostrov napojený na promenádu s možností posezení na vodě.

Mezi extravagantní patří rozhodně betonový monolitický Archeon, který navrhl Renato Nicolodi a posedí v něm pouze pasažéři lodí či plavci. Polský sochař Jarosław Kozakiewicz ozdobil jednu z lávek přes vodní kanál ornamenty s tvary trojúhelníků. Za zmínku stojí i plovoucí škola pro rozvojové země, kterou v Bruggách prezentuje Kunle Adeyemi. Další objekty a instalace jsou rozprostřeny na volných prostranství po městě a přístupné jsou samozřejmě zdarma.

Čtěte další články na téma události

Foto: Iwan Baan a Matthias Desmet
Zdroj: Triennial Bruges