12. května 2019 –– události –– Ondřej Krynek

V sobotu začalo v Itálii prestižní 58. mezinárodní bienále umění v Benátkách 2019, na kterém se prezentuje řada států včetně České republiky. Na letošním ročníku se v samostatném Československém pavilonu prezentuje Stanislav Kolíbal a to hned řadou děl mající znaky malé retrospektivní výstavy. První a hned výrazné dílo je prezentováno už před vstupem do pavilonu.

„Moje účast na tomto Bienále je vlastně náznakem malé retrospektivy. Neboť nejstarší exponát je z roku 1963 a dva exponáty vznikly vloni. Jako začátek jsem zvolil rok 1963, neboť tehdy jsem začal vlivem spolupráce pracovat na architektonických úkolech s geometrií. Jak to prozrazuje Motiv dělící stěny. V prostoru se pak nacházejí bílé sochy ze šedesátých let s tématem času a lability. Proto jsou tyto objekty buď záměrně narušeny nebo neukončeny. Tento soubor doplňují díla ze sedmdesátých let, která jsem často propojoval provázky nebo nitěmi, takže je možno chápat je jako instalace,” řekl Stanislav Kolíbal ke své výstavě v Benátkách.

Druhá část výstavy začíná kresbami z období mého stipendia v Berlíně v roce 1988. Šlo mi o hledání shod mezi segmenty kružnic a rovnoběžkami, jejichž průsečíky vedou k dalšímu tvarosloví. Staly se pak základnou jak k řadě akvarelů, tak černým a bílým reliéfům. Na tyto motivy je vytvořena také deset metrů dlouhá kresba a kovaný objekt před vchodem do pavilonu,” dodal. Bienále umění je otevřeno do 24. listopadu 2019.

Čtěte další články na téma Stanislav Kolíbalvýstava

Foto: Martin Polák
Zdroj: Národní galerie v Praze