2. června 2019 –– události –– Ondřej Krynek

Uměleckoprůmyslové museum v Praze slaví výstavou Odvaha a risk sto let, po které se věnuje prezentaci designu. Velká expozice přináší pohled do historie všech významných výstav od první s názvem Artěl v roce 1918 až k poslední s názvem Cesty k postmoderně v roce 1990. Zajímavá jsou jak témata výstav tak i formy prezentace.

„Výstava navazuje na publikaci Design v českých zemích 1900-2000. Představuje dvanáct klíčových výstav designu dvacátého století, které uspořádalo Uměleckoprůmyslovém museum v Praze. Název výstavy Odvaha a risk odkazuje na to, že vystavování designu většinou probíhalo v nepříznivých společensko-politických podmínkách a velmi často pod tlakem totalitních ideologií. Ty popíraly či brzdily směřování českých zemí k moderním západoevropským industriálním demokraciím, které pro rozvoj designu vytvořily vhodné kulturní, výrobní a tržní podmínky. Prezentované projekty byly odvážné proto, že kurátorským záměrem a vybranými exponáty směřování k evropským demokraciím potvrzovaly,“ uvádí kurátorka výstavy Iva Knobloch, která připravila výstavu ve spolupráci s pěti svými kolegy.

„Představené výstavní projekty objevovaly a reinterpretovaly fenomény minulosti, podchytily tendence tvorby předmětného světa své doby či je dokonce předvídaly, a to díky kurátorským konceptům několika generací, v tomto výběru Jiřiny Vydrové, Karla Hetteše, Mileny Lamarové, Josefa Kroutvora, Ludvíka Hlaváčka nebo vizionáře Zdeňka Pešánka. Jejich smělé kurátorské záměry umocňovala nekonvenční výstavnická řešení, a to architektů Otto Rothmayera, Ivana Sovy, Václava Ciglera, Karla Pragera, Michala Brixe nebo Petra Horneka. Na designu vybraných výstav se podíleli také významní muzejní fotografové Jan Svoboda a Gabriel Urbánek a grafičtí designéři Jan Kotík, Josef Flejšar, Pavel Kopřiva nebo Aleš Najbrt,“ dodává. Výstava je otevřena do 20. října 2019.

Čtěte další články na téma UPMvýstava

Foto a zdroj: Uměleckoprůmyslové museum v Praze