17. srpna 2019 –– události –– Ondřej Krynek

V pražské galerii Hunt Kastner je možné už jen do 24. srpna navštívit výstavu Seno-sláma 50, které je připomenutím odvážné a do jisté míry i revoluční výstavy v srpnu 1969, na níž Zorka Ságlová vystavila v Galerii Václava Špály seno a slámu. Aktuální výstava připomíná tuto událost velkými balíky slámy, fotografiemi i hudbou.

„Výstava v Hunt Kastner je připomínkou ikonické instalace Seno-sláma. Zorka Ságlová (1942-2003) ji připravila v srpnu 1969 pro společnou výstavu Někde něco, ke které byla přizvána spolu s manželem Janem Ságlem a dalším manželským párem, Jiřím a Bělou Kolářovými. Konala se ve Galerii Václava Špály přesně před padesáti lety,“ uvádí zástupci galerie svou aktuální výstavu, kterou připomíná významnou uměleckou padesát let starou událost.

„V jedné místnosti jsem vystavila žluté balíky slámy a zelené balíky sušené vojtěšky, v druhé místnosti seno, které jsme s přáteli kupili a rozhazovali. Návštěvníci denně ze sena a slámy spontánně vytvářeli nové sestavy. K tomu na stěnách cvrkalo množství kobylek a hrála reprodukovaná rocková hudba.“

Zorka Ságlová, umělkyně

Aktuální výstava je jakousi kultivovanou vzpomínkou. Seno ani sláma není v galerii divoce poházeno a návštěvníci nemají ani možnost vytvářet nové sestavy. Galerii dominují obří kulaté smotky slámy, z nichž sláma lehce opadává. Na stěnách visí dobové fotografie z původní výstavy, v jedné místnosti pak hraje původní rocková hudba z gramofonu.

Čtěte další články na téma výstava

Foto: Ondřej Polák a Galerie Václava Špály
Zdroj: Galerie Hunt Kastner