2. února 2020 –– události –– Ondřej Krynek

V karlovarské Sun Gallery zahájil sklářský výtvarník Václav Řezáč vlastní výstavu Kontinuum, na které prezentuje svou tvorbu vzniklou během svého tříletého pedagogického působení v Japonsku. Vlastnoručně vyráběné plastiky ze skla taví a brousí do objektů s částečně geometrickými a částečně organickými tvary. Spojuje tak jasný řád s živelností přírody.

„Václavu Řezáčovi se podařilo ve své nové tvorbě spojit dvě zcela odlišné technologie: tavení skla do formy a hutní postupy. Tavené a broušené geometrické objekty kombinuje se žhavou hmotou skla a dociluje tak harmonického spojení zdánlivých kontrastů,“ uvádí kurátor galerie Jaroslav Polanecký.

„Výsledkem jsou sofistikované objekty se symbolickým poselstvím a mimořádným estetickým potenciálem. Barevnost, u většiny děl spíše potlačená, souzní s tvaroslovím, které je minimalistické pouze zdánlivě a jen na první pohled. Při bližším ohledání divák nachází bezpočet jemných detailů na povrchu skla i pod ním. Některé plastiky naopak překvapí až znepokojivou expanzivností podpořenou žlutozeleným magickým svitem skla zbarveného uranem,“ dodává.

Čtěte další články na téma výstavasklo

Foto a zdroj: Václav Řezáč a Sun Gallery