26. dubna 2022 –– umění –– Ondřej Krynek

Součástí aktuálně konaného 59. mezinárodního bienále umění v Benátkách je i expozice skleněných plastik Stromy rostou z nebe, které navrhl a vytvořil český designér a výtvarník Rony Plesl. Až do 27. listopadu 2022 je tak možné v kostele Santa Maria della Visitazione zhlédnout díla vyrobená světově unikátní technologií taveného skla Vitrum Vivum.

„Konstelace tří vertikálních stromů uprostřed chrámové lodi odkazuje k františkánské tezi o komplementaritě člověka a přírody a naznačuje imaginární reprezentaci těla. Čiré křišťálové kmeny v nadživotní velikosti jsou pravým otiskem živých stromů. Dokonalost jejich kůry zdůrazňuje haptický charakter materiálu, svítící a průsvitný povrch vyzývá diváka k pohledu do nitra a vybízí k interpretaci. Může se jednat o imaginární cestu krajinou, ale ještě spíše o snahu přiblížit se pravé podstatě,“ uvádí kurátorka výstavy Lucie Drdová.

„Jako součást pomyslné cesty je v hlubší části kostela položen poslední strom, který horizontálně protíná předchozí krajinný výjev. Jeho kůra je nahrazena lidskou figurou, celý kmen je pokryt reliéfem těl Ježíše Krista. Poněkud snový až surreální objekt provedený ve smaragdově zářivém uranovém skle připomíná svou epičností antické sloupové reliéfy. Propojení přírodního tvaru se sochařským basreliéfem multiplikovaných těl Božího syna vzbuzuje existenciální pocity ve vztahu k dějinám lidstva,“ dodává.

Čtěte další články na téma Rony Pleslsocha

Foto: Petr Krejčí
Zdroj: Rony Plesl Biennale