13. prosince 2009 –– umění –– Matúš Molnár

Galerie hlavního města Prahy představuje až do 10. ledna prostřednictvím výstavy Narušitelé hranic díla čtrnácti umělců ze zemí bývalého východního bloku, která nabízejí zajímavé, někdy až provokativní pohledy na otázku identity a její proměnlivosti. Nechybí výtvarně pojatá nahá těla,  abstraktní malba i provokativní umění.

Výstava Narušitelé hranic tematizuje pomocí fotografií, grafiky, filmů a malby problém identity. V posledních dvou stech let  bylo nacházení nových uměleckých pozic úzce spjato s předzvěstí uvolňování tradičních vazeb a dogmat ve všech společenských oblastech – estetické, etické, národnostní i politické. Umělec se nejpozději v devatenáctém století stává nadnárodně činným subjektem, který se snaží o individuální přístup při řešení svých uměleckých, ale i společenských problémů.

Při zamyšlení nad touto výstavou si člověk začíná klást otázku: kde začíná a končí hranice mezi uměleckým požitkem a šokem z viděného díla. Dávno jsme se rozloučili s pragmatismem a konzervatismem v umění, ale někdy prostě méně znamená více. Člověk očekává zřícení starých předsudků a vydává se na dobrodružnou cestu poznání. Zbořte Řím.

Už jenom u vstupu, nám napovídá nápis: Zákaz vstupu do 18ti let. Návštěvník ale ani zdaleka netuší, čemu všemu bude vystaven. Šok, očekávání, zklamání, radost, antipatie, geniální souhra studie s finálním výstupem. Takovéto, a ještě spousta jiných pocitů, ve vás koluje, když přecházíte z místnosti do místnosti.

Zatímco se on, moderní umělec, chápe jako avantgardista, který nachází nové cesty k pravdivým poznáním, je dnešní umělec radikální individualista, který si nenárokuje právo na absolutní pravdu. Je ochoten manipulovat, převzít identitu jiných a znovu ji odložit, či si klást otázky, které byly zdánlivě již dávno zodpovězeny. Výstava představuje díla čtrnácti umělců a umělkyň ze zemí bývalého „východního bloku“, která nabízejí zajímavé, někdy až provokativní pohledy na otázku identity a její proměnlivosti.

Výstavu Narušitelé hranic (Crossing Frontiers) je možné shlédnout v Galerii hlavního města Prahy v objektu Městské knihovny ve druhém patře od úterý do neděle od 10 do 18 hodin. Poslední vstupenky je možné zakoupit v 17 hodin. Lektorská prohlídka proběhne 22. prosince v 16 hodin.

Foto a zdroj: Galerie hlavního města Prahy