25. prosince 2009 –– umění –– Zuzana Janáková

Na rozsáhlé expozici s názvem Otevřená vize se představuje 56 současných čínských umělců. Jejich díla zahrnují tušovou malbu, olejomalbu, fotografii, instalace a videoart. Vizi připravila Národní galerie v Praze spolu s Národní galerií Číny a je součástí Čínského kulturního festivalu. Otevřená vize je ve Veletržním paláci vystavena do 10. ledna.

Čínský kulturní festival se koná na základě Protokolu o kulturní spolupráci mezi ministerstvy kultury České republiky a Čínské lidové republiky na léta 2007 až 2011, v němž se obě země zavázaly k recipročním přehlídkám. Česká kultura se bude v Číně prezentovat v příštím roce.

Otevřená vize tak zahájila novou kapitolu a představuje první kolo uměleckého čínsko-českého rozhovoru. Název je odvozen od otevřenosti ducha, kterým Čína disponuje a od vize, kterou se snaží získat svým pohledem do budoucna.

Současná čínská umělecká tvorba se v posledních desetiletích (zhruba od poloviny 80. let 20. století) vyrovnává s vlivy západní kultury. Snaží se tak proměnit na kvalitního hráče světového umění a daří se jí to. Vystavená díla dokládají pestrost čínského umění a nastolují specifický kulturní status a duchovní systém nové otevřené Číny. Odráží proměny čínského tradičního pohledu na filozofické otázky spojené s lidskou existencí a nastoluje další a další otázky.

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=armntioLf7U[/youtube]

Video: Milan Knižák představuje výstavu Otevřená vize

Sledujeme zde vlivy všech proudů euroamerického umění, od impresionismu až po současnost. Naráz se nás zmocňuje exprese, popart, akční umění, zmatení nejrůznějších technik, materiálů, jehož prostřednictvím se dá vnímat a cítit čínské vyrovnání se s politickou situací anebo se sexualitou. Způsobem uvažování, které si se sebou výstava nese, vznikly osobité čínské postoje umělců a to je to co výstava nabízí: otevřený pohled do čínské duše.

Foto a zdroj: Národní galerie v Praze