7. ledna 2010 –– umění –– Martina Ivičič

Na akademické půdě University of London vytvořili projektanti ze studia Maxe Fordhama grafickou světelnou instalaci s ekologickým nádechem.  Pro tento projekt použili energeticky úspornou fluorescenční pásku Light Tape, která lemuje takzvaný Darwinův chodník podél univerzity. Grafická instalace zobrazuje jméno evolučního vědce v morseovce.

Max Fordham  založil své architektonicko-projektové studio již v roce 1966.  Od začátku však ke všem projektům přistupoval  s cílem snižování celkové energetické spotřeby, což se stalo celkovou filozofií společnosti. Za architektonické projekty získalo studio mnoho ocenění, nejvýznamnějšími jsou Královská cena za přínos v dlouhodobě udržitelném rozvoji a Designerská Cena Prince Philipa.

Nick Cramp, člen Fordhamova studia, vzdal hold Charlesi Darwinovi vskutku originálním způsobem. Použil elektro-fluorescenční pásku LightTape, ze které  vytvořil originální barevné osvětlení podél takzvaného Darwinova chodníku na Londýnské Univerzitě. Rozmístnění jednotlivých světelných objektů v celé instalaci vyjadřuje znaky morseovy abecedy tvořící jméno Charlese Darwina. Tato instalace je součástí projektu komplexního alternativního osvětlení celé univerzity.

Vizuálně působivá Light Tape, použita v londýnských exteriérech, je produktem společnosti Electro-Luminx Manufactures. Představuje nejefektivnější způsob osvětlení v současnosti, jelikož  její spotřeba je až o 95% nižší než spotřeba obyčejné neonky. Tenhle vizuální bonbónek je aplikovatelný jak v interiéru, tak v exteriéru. Jeho lehká zpracovatelnost ho předurčuje k širokému využití v reklamě, umění, architektuře a designu.

Foto a zdroj: Light Tape