28. dubna 2024 –– umění –– Ondřej Krynek

Americký sochař a designér Porky Hefer otevírá v galerii Southern Guild svou výstavu nejnovějších výtvorů, což jsou tradičně jeho přerostlé sochy zvířat. Tentokrát nabízí výstava s názvem No Bats, No Chocolate sérii užitných kusů nábytku. Houpat se můžete v netopýrovi, sedět na berušce, povozit se na zebře nebo poležet na mrožovi. Všechny kusy jsou unikáty vyrobené z kovu a ručně šité.

„Heferova nová kolekce je navržena tak, aby vzbuzovala pocit hry a úžasu, a představuje krabici na hračky se sochami inspirovanými zvířaty, které oslavují inteligenci a vynalézavost divokých tvorů. Každá z devíti forem v nadživotní velikosti přímo oslovuje naši představivost a vybízí k fyzickému a emocionálnímu spojení, které člověka staví do společenství se zvířecí říší – spíše než k nadvládě nad ní,“ uvádí kurátoři výstavy, která potrvá do konce srpna 2024.

„Heferovo poselství o konstruktivním soužití s přírodou se odráží i v jeho metodice navrhování. Tuto kolekci označuje za nový druh zvířecí architektury a přistupuje k ní jako k sérii výzev, které vybízejí k různým způsobům interakce s díly: diváci mohou vlézt dovnitř pakoně nebo vylézt na jeho hřbet, natáhnout se na mroží lehátko nebo se na něj posadit, projet se na zebře na tahací hračce a převézt ji na kolečku na jiné místo, posadit se na bobry nebo si lehnout na prošívané kožené podložky, které jsou jejich ocasy. Tento tanec výměny mezi tělem uživatele a dílem je jádrem Heferova projektu, jehož kořeny tkví v rušivé síle hry jako prostředku k podnícení kreativnějšího, propojenějšího a humánnějšího způsobu vztahování se k našemu prostředí a k sobě navzájem,“ dodávají.

Čtěte další články na téma uměnísocha

Foto: Hayden Phipps
Zdroj: Porky HeferSouthern Guild