22. března 2010 –– umění –– Ondřej Krynek

Ke příležitosti devadesátých narozenin vystavuje Galerie hlavního města Prahy to nejlepší co Zdeněk Sýkora vytvořil především jako malíř. Výstava s názvem 90 představuje až do 2. května nejen abstraktní krajiny z počátku tvorby, ale především geometrické struktury a světoznámé liniové obrazy založené na principu náhodnosti generovaných čísel.

Zdeněk Sýkora je dnes již světoznámý český malíř, který se více jak padesát let věnuje zkoumání jazyka výtvarného umění. Rozsáhlá výstava ve druhém patře Městské knihovny spadající pod Galerii hlavního města Prahy, má dvě části. První část je pojata chronologicky a je na ní vidět tvorba od konce padesátých let po současnost. Druhá část se zaměřuje spíše na jednotlivá témata a pozadí jeho tvorby.

Výstava rozdělená na dvanáct menších sekcí začíná několika abstraktními krajinami z konce padesátých a šedesátých let. Na zcela abstraktní i částečně konkrétních obrazech je vidět odlišná snaha vyjádření prostoru a objektů v krajině. Druhá sekce je zaměřena na dech beroucí struktury ze sedmdesátých let. Úchvatný černobílý geometrický výraz pokračuje i na několika vystavených plastikách ze dřeva i kovu.

Třetí sekce je plná dvoumetrových čtvercových obrazů posetých liniemi a jedním obrazem složeným ze třech samostatných. Jako by se autor snažil v liniích zachytit vítr, pokaždé odlišnou výrazovou formou. Čtvrtá sekce je věnována Sýkorově práce s architekturou jako například výzdobě pražských odvětrávacích komínů na Letné, ukázce navrhovaných černobílých interiérových dlaždic či malbě přímo na domy.

Druhá část výstavy začíná pátou sekcí věnovanou ohlédnutím za mistrovým životem pomocí čtyř projekčních pláten a tabulek s důležitými daty na dlouhé zdi. Šestá sekce je zaměřena jen na vybrané strukturované obrazy a plátna s liniemi pojmenované v číslech až do několika set. Sedmá sekce je mix různých stylů včetně nedávného návratu k abstraktnímu pojetí tentokrát zahrad.

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=hvrlYw8pihI[/youtube]

Video: Animovaná pozvánka na výstavu Zdeněk Sýkora s hudebním doprovodem

Velmi zajímavou je osmá sekce, která podrobně odkrývá systém skladby strukturovaných obrazů. Devátá sekce představuje další část pozadí přípravné práce a to konkrétně skicování na čtverečkované sešity. Desátá sekce odhaluje experimentování s přepisem náhodných číselných dat, které autorovy slouží jako podklady pro tvorbu obrazů, na film a hudbu. Jedenáctá sekce plně představuje pozadí vzniku a to i prostřednictvím jednoho jen tužkou naskicovaného obrazu. Poslední dvanáctá sekce vysílá dva dokumentární filmy, na nichž Zdeněk Sýkora se zájmem vypráví o své famózní tvorbě.

Foto a zdroj: Zdeněk SýkoraGHMP