22. června 2010 –– umění –– Zuzana Janáková

Galerie hlavního města Prahy připravila velmi zajímavou výstavu zaměřující se na české umění v letech 1945 až 1957. GHMP tak aspiruje na jeden z nejambicióznějších výstavních projektů sezóny. K vidění je do 19. září v Městské knihovně pod názvem Roky ve dnech s podtitulem České umění 1945–1957.

Název výstavy odkazuje na knihu Jiřího Koláře Roky v dnech, která se po únorovém převratu v roce 1948 stala nežádoucí a nesměla vyjít. Název stejně tak vyjadřuje období nadměrně nabité událostmi. Kurátorka Marie Klimešová výstavu z jedné strany vymezila koncem druhé světové války, z druhé rokem uvolnění tuhých stalinských dogmat.

Záplava obrazů, kreseb, grafických listů, koláží a fotografií není prezentována v časové posloupnosti, ale je rozdělena do třinácti tematických skupin (například Přeludy doby, Skutečnost ve znacích, Imaginace strachu, Zastavený čas, Tváře nebo Memento mori a tak dále). Na nich jsou ilustrovány umělecké tendence prostřednictvím jednotlivých autorů. Kurátorka v nich velmi dobře vystihla atmosféru doby a emocí, které vyvolávala.

Výstava se snaží dobovou výtvarnou scénu ukázat co nejkompletněji a dokazuje, že nelehká doba neznamenala totální umrtvení jakýchkoli tvůrčích aktivit. Sály jsou nabité k prasknutí stovkami pláten, kreseb, fotomontáží, koláží a objektů, a to od autorů těch nejzvučnějších jmen: Boudník, Filla, Istler, Kolář, Medek, Reynek, Šíma, Teige, Tikal, Toyen, Zrzavý a další.

Foto a zdroj: GHMP