13. srpna 2010 –– umění –– Zuzana Janáková

Langhans Galerie v Praze představuje obsáhlou skupinovou výstavu nazvanou Ego – Portrét x fotografie. Díla autorů, jejichž společným jmenovatelem je lidská tvář, jsou koláží fotografického portrétu posledních padesáti let s důrazem na současné tendence tuzemské tvorby. Instalace se nápadně podobá chaotickému davu.

Tváře na fotografiích se hlásí o naši pozornost z nejrůznějších důvodů, někdy kvůli prosté památce, někdy pózují a exhibují, jindy se chtějí odhalit a dát všanc. Ze zdánlivě chaotického davu tak vystupují fotografie, na nichž jsou tváře, které jsou na pár chvil jedinečné.

Snímky od více než třiceti osobitých fotografů na výstavě Ego přesvědčují, že se fotografie stala nástrojem individualizace člověka a zviditelňují jeho právo na vlastní výraz i na svobodnou volbu své jedinečné image. Všemi patry Langhans Galerie prostupují rozličná ztvárnění i osobní přístupy k portrétu, které se vyznačují různou hloubkou sugesce, mírou expresivity, ale i různými hranicemi vkusnosti, jež tu také mnozí autoři sebevědomě a bez okolků atakují. Avšak v hlavní roli je vždy: tvář.

Touha zachytit lidskou tvář je stará jako lidstvo samo a současní umělci tíhnou k prezentaci prostředí, v němž žijí, právě prostřednictvím zobrazování člověka a lidského bytí. Divák tak může v několika úrovních nahlížet do intimity lidských tváří, které nesou stopy působení vnějšku, ale i vnitřku. Tvář fascinuje, protože se dá číst, a nic se k zachycení jejího povrchu nehodí lépe než médium nejpovrchnější: fotografie.

Výstavou Ego se Langhans Galerie v rok, kdy slaví 130 let svého působení, symbolicky vrací ke svým kořenům, kdy byly portrétní a archivní fotografie stěžejní součástí jejího výstavního plánu. V osobité koláži Ego, od kurátorů Robert V. Novák a Pavel Turek, naleznete na stěnách do 29. srpna mezi jinými i Michala Adamovského, Jana Bigase a Štěpána Pecha, Patrika Boreckého, Vladimíra Boudníka, Radqa Brousila, Adama Holého, Ivana Pinkavu, Rudo Prekopa, Petru Steinerovou, nebo Václava Zykmunda.

Foto a zdroj: Langhans Galerie