31. srpna 2010 –– umění –– Hana Hrudová

Expozice zaměřující se na vztah člověka k budoucnosti a budoucnosti k člověku je pod příznačným názvem Budoucnost budoucnosti v těchto dnech ke zhlédnutí v Centru současného umění DOX.  Lidé z různých oborů tu vyjadřují myšlenku, že oddělovat nadcházející dobu od té minulé se nemusí vyplatit a kladou důraz na trvale udržitelný rozvoj.

Motto celé výstavy: „Včera jsme o budoucnosti snili, dnes budoucnost sní o nás“, má poukazovat na oboustranný zájem. Zároveň jsou do vzduchu položeny otázky Člověče, jak to se mnou myslíš? Jaká mne s tebou čeká budoucnost? Cílem výstavy je donutit návštěvníka  k  zamyšlení nad vztahem minulosti a budoucnosti a poukázat, že dosud jde pouze o růst bez ohledu na škody, které tím budou způsobeny.

Uprostřed sálu je vystaven model Brooklynu budoucnosti od skupiny designérů Terreform One. Ten je doplněn o prezentaci nápadů, které kladou důraz především na ekologii velkoměst. Další součástí výstavy je experimentální publikační projekt Die Planungn – A Terv. Jde o tři čísla časopisu, který z dnešního pohledu předjímá budoucnost ve třech vzdáleně budoucích letech, do nichž jsou datovány.

Marysia Lewandowska a Neil Cummings představují promítáním jejich představu muzea budoucnosti a to prostřednictvím rozhovoru s budoucí ředitelkou této instituce. Internetovým projektem Analogie umění se prezentuje Jochen Gerz a Norman Klein přináší svůj interaktivní multimediální román The Imaginary 20th Century.

Výstava bude probíhat do 25. října 2010. Dne 9. října proběhne v rámci této výstavy dvanáctihodinový maraton vystoupení čtyřiceti zástupců nejrůznějších oborů, kteří reagují na současné výzvy, nazvaný 12 hodin budoucnosti. Beseda s významnou mezinárodní osobností proběhne 12. října.

Foto: Hana HrudováDOX
Zdroj: DOX