9. října 2010 –– umění –– Zuzana Dobrovolná

Pablo Picasso je asi nejznámější umělec 20. století. Výstav na téma jeho tvorby ohraničené ať už konkrétní časovou přímkou, tématem nebo vyjadřovacími prostředky bylo mnoho. Po čtyřech letech se k tvorbě nejvýznamnějšího umělce moderní doby vrací i rakouská Albertina v podobě výstavy Picasso: Mír a svoboda.

Jeden z kurátorů Christoph Grunenber nadšeně sdělil: „Máme radost, že můžeme ukázat nového, politicky angažovaného Picassa“. Pablo se narodil 1881 a zemřel roku 1973. Až do roku 1936 ho válka, ani politika nijak zvlášť nezajímaly a ve svých dílech se jimi nezabýval. V tomto roce vypukla ve Španělsku občanská válka a Picasso poté odjíždí do Francie. Roku 1944 vstoupil do francouzské komunistické strany, jejímž členem byl až do své smrti. Také tohoto roku začal pracovat na obrazu Kostnice, který je vstupním obrazem do výstavy.

Z více než šedesáti mezinárodních sbírek výstavní prostor představuje asi dvě stě exponátů. Jsou seřazeny v chronologickém pořadí tak, jak Picasso reagoval na válku a její krutosti. Výstava obsahuje malířská díla včetně klíčového motivu holubice míru jako jeden z nejvýznamnějších symbolů naděje. Často ukazuje i symbol mírového hnutí v zátiší, které obsahují jemné i skryté komentáře ke globálním událostem, včetně i narážek na politické postoje Picassa. Nejzajímavějšími díly jsou jistě Masakr v Koreji, Únos Sabinek, Válka a Mír i mnoho dalších.

Dvacet let po pádu Berlínské zdi mapuje výstava nové pohledy na Picassovo dílo vytvořené během studené války. Také ilustruje, jak se samotný umělec vzpíral ideologickým a estetickým ideálům. K výstavě vychází i katalog v německém a anglickém jazyce. Skoro čtvercový katalog editovali Lynda Morris a Christoph Grunenberg. Ke zhlédnutí na výstavě jsou i dobové politické tiskoviny a biografický textový materiál jako například dopisy a archivní dokumenty. Výstava trvá až do 16. ledna 2011.

Foto a zdroj: Albertina