20. února 2011 –– umění –– Zuzana Dobrovolná

Brněnská galerie Wannieck Gallery v bývalém továrním prostoru znovu představuje české umění, tentokrát z let 80. Časové rozmezí let 1984 až 1995, které je zároveň i názvem výstavy, ohraničuje vystavené práce hned několika nejlepších malířů u nás. Jde o jeden z největších projektů od vzniku Wannieck, výjimečně výstava zabírá celý prostor galerie.

Dvacet tři umělců se prezentuje svojí tvorbou, některá díla dokonce poprvé. Rozsah témat a stylů ukazuje, jaké možnosti umělci měli po roce 1989, ale i jaké měli předtím. „Po epizodě s expresivní tendencí se prosazuje postmoderní chápání obrazu jako takového, podmíněného do značné míry zvolna se měnící dobou,“ popisuje vývoj malby kurátor výstavy Richard Adam.

Samotná výstava je pojata velmi vzdušně a hravě. Už u vstupu na návštěvníky čekají kulaté nálepky, ty mohou nalepit pod obraz, který je nejvíce zaujal. Pro lepší orientaci v celém prostoru je zde i přehledný plánek celé galerie s přidělenými jmény umělců ve vztahu k určitému místu a dílu.

Uvidíte malby nejlepších českých malířů jako Daniel Balabán, Tomáš Císařovský, Jiří David, Stanislav Diviš, Martin John, Vladimír Kokolia, Igor Korpaczewski, Jiří Kovanda, Petr Kvíčala, Martin Mainer, Jan Merta, Vladimír Merta, Petr Nikl, Jiří Petrbok, Jan Pištěk, Otto Placht, Jaroslav Róna, Vladimír Skrepl, Václav Stratil, Antonín Střížek, Margita Titlová-Ylovski, Petr Veselý a Josef Žáček. Velmi užitečnou akcí jsou komentované prohlídky. S vybranými autory si můžete projít galerii ještě 22. února a 16. března, vždy v 18 hodin. Očekávejte otevřenost, prostor pro dotazy i diskuzi.

Výstavu doprovází dva katalogy. První se týká výlučně výstavy, vystavujících a období 1984 – 1995. Uvnitř naleznete více než 250 barevných reprodukcí a zakoupit ji můžete přímo na výstavě v art shopu za 1 100 korun. Tím druhým zmíněným katalogem je Sbírka Richarda Adama, která popisuje malbu mezi lety 1985 až 2005.

Wannieck Gallery je známá i svým bohatým doprovodným programem. Můžete tak výstavu navštívit jako při zmíněných komentovaných prohlídkách, jsou připravovány nejen dětské vzdělávací a tvořivé programy, ale na téma malby 1984 – 1995 proběhlo i symposium. Samostatně si výstavu můžete prohlédnout až do 20. března 2011.

Foto: Wannieck GalleryZuzana Dobrovolná
Zdroj: Wannieck Gallery