20. března 2011 –– umění –– Kristýna Melichárková

Moravská galerie v Brně zahájila v Pražákově paláci výstavu Plocha, hloubka, prostor s podtitulem Perspektivní motivy a principy v umění. Autorem výstavy je Petr Ingerle a o prostorovou instalaci a řešení celé expozice se postaral Tomáš Vaněk. Motivy perspektivy budou k vidění v galerii až do 19. června.

V dnešní době považujeme perspektivu za něco samozřejmého, za něco co tu bylo, je a bude. Petr Ingerle se snaží svou výstavou diváky upozornit na to, že principy perspektivy se vyvíjely napříč stoletími a ve sféře moderního umění mají podstatnou váhu. Za úkol si vzal představit nám, jakým způsobem se snažili autoři různých dob vyjádřit hloubku a prostor na dvojrozměrné ploše.

Mezi obrazy, grafikou, kresbou, ale i dokonce fotografií a videem se nejpůsobivější zdá prostorová instalace Ester Stocker. Na dílo rakouské autorky narazíme hned ve vstupní hale. Části instalace jsou geometricky rozmístěny v celé místnosti. Jak bylo řečeno na vernisáži této výstavy, instalace by měla být sestavena na základě prostorové mřížky, z které je postupně ořezáván a odebírán prostor, až vznikne konečný výsledek, který je velice působivý a v každém určitě vyvolá řadu otázek.

Dalším, kdo se podílel na zkonstruování expozice, je Tomáš Vaněk, známý český autor, který nejenže doplnil výstavu interaktivní částí, kde si zájemci mohou vyzkoušet perspektivní principy sami, ale zformoval i architektonickou koncepci celé výstavy. Ze současných autorů se dále představí Stanislav Kolíba, Josef Bolfa, Dalibor Chatrný a starší autory zastupuje například práce Adrea Pozza a jiní. Výstava má i velice bohatý doprovodný program, kterého je možno se v průběhu zúčastnit. Společně s expozicí vychází i dvě publikace zaměřené jak jinak než na perspektivu a jsou k dostání na pokladně Moravské galerie.

Jednu třetinu sbírky propůjčila Moravská galerie, druhou třetinu Národní galerie Praha a za poslední část vděčíme soukromým sběratelům. Výstava je rozdělena do pěti kapitol, které jsou definovány na základě prvků, uplatňující se v perspektivě. Zvláštní pozornost budí kapitola s názvem Perspektiva a utopie. Jak uvádí autor výstavy, společně s kapitolou Perspektiva horizontu se dotýkají existenciálních a esoterických významů, které může vyvolávat geometrie bortícího se prostoru a motiv ubíhající cesty. „Výsledkem zapojení perspektivy může být jak tvorba realistické obrazové hloubky, tak naopak její potlačení a zrušení prostorové iluze,“ dodává Petr Ingerle.

Ingerle se nechal inspirovat výstavami o perspektivě v zahraničí jako Budapešť, Polsko, Německo, které proběhly před několika lety. Výstava zaměřená předně na perspektivu takového typu je u nás k vidění poprvé. Snaží se nám hlavně ukázat perspektivu a její tradici z jiného pohledu, z pohledu jejího narušování a porušování a přivést nás tak na myšlenku, která se uplatňuje v moderním umění.

Foto: Moravská Galerie v Brně a Michaela Šulková
Zdroj: Moravská Galerie v Brně