19. června 2008 –– umění –– Ondřej Krynek

V aule Právnické Fakulty Univerzity Karlovy v Praze bude do 2. července vystavena živá náladová socha, která aktivně komunikuje se svým okolím, vyjadřuje svoje emoce a projevuje své chování. Sochu vytvořil a neustále ji učí novým věcem designér a výtvarník Vilém Frič.

Student Sochařského ateliéru kovu a šperku Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze Vilém Frič, vytvořil neobvyklou interaktivní komunikativní sochu, která žije, cítí, mluví, reaguje na okolní podněty a podle nich se také chová.

Socha má podobu pohyblivé světelné konstrukce obalené pláštěm, který je schopen se nafukovat a vyfukovat. To celé je umístěno na podstavci plného postranních ultrazvukových a světelných čidel a elektroniky. Tento jedinečný počítačově řízený objekt výrazně reaguje na lidské fyzické i zvukové podněty v okolí až dvou metrů.

Projekt vznikl na základě touhy autora v přenesení vlastních emocí do živého objektu. Ty soše vkládal sám Frič pomocí číselných kódů a rovnic. Výsledkem je projevování základních emocí jako radost, strach, smutek a hněv. Socha se umí leknout, při pocitu únavy usnout, být nervózní a nebo agresivní.

Pozoruhodné je též, že socha je vybavena záložními bateriemi. Výpadek proudu tudíž její život jen tak nepřeruší a i při jejím stěhování si majitel musí počínat opatrně a zacházet s ní jako s živým tvorem.

Unikátní citlivá a náladová socha je umístěna v aule Právnické Fakulty UK v Praze, kde bude k vidění a k interaktivní komunikaci s diváky až do 2. července.

Foto: Ondřej Lazar Krynek
Zdroj: Vilém Frič