8. května 2011 –– umění –– Eva Ječmínková

Porcelánová prezentace Kate MacDowell připomíná bizarní zoologickou pitvu či výsledek zvrhlého laboratorního pokusu a poukazuje na destruktivní působení člověka na přírodu. Socha králíka s plynovou maskou, myši s přirostlým uchem nebo lidského plodu v lůně žáby nutící svým realistickým ztvárněním k existencionálním otázkám, budou v termínu do 28. května k vidění v Paříži.

Děsivá keramika ztvárňující mrtvé savce, ptáky, ryby i obojživelníky staví na antropogenním vlivu na životní prostředí produkujícím enviromentální znečištění, toxické látky, GM plodiny a vyvolávajícím změny klimatu. Kolekce obsahuje metaforu i symboliku a vykazuje nápadné zaměření autorky na detail.

Morfologie živočichů i antropologického skeletu uvnitř nich respektuje biologické zákonitosti, organologii i anatomii, díky čemuž působí finální obraz opravdově – jako scéna z veterinární patologie. Motivy hybridních exponátů mají hloubku, provokují a zahrnují zároveň brutalitu i klid, jež se ve smrti propojují.

Některé ze soch – mnohooký muž, zajíc s potápěčskými brýlemi a ryby obdařené ženskými ňadry – naznačují humor, ale rovněž varování před vypouštěním hormonů do ekosystémů, ve kterých nemají co pohledávat a důsledky se mohou projevit chromozomovými mutacemi i vznikem genetických chimér. Oproti tomu soubor Daphne vyvolává skrz inspiraci mytologií, renesancí a antikou pramenících z pobytu umělkyně v Řecku, Itálii, Nepálu a Indii, pocity úzkosti a zmaru.

Naprostá většina bělostných exemplářů, v čele s vlčicí kojící novorozeňata, sýkorami obývajícími lidské plíce, zárodkem člověka líhnoucího se s vejce, dvoulistým tulipánem svírajícím dětskou lebku a srdcem omotaným chapadly chobotnice, však nahání strach. To vše je k vidění v  Galerii Vanessa Quang od 7. do 28. května na společné výstavě Vernisage.

Američanka Kate MacDowell je mistryní šokující kompozice vyhýbající se obloukem mainstreamovému proudu. Vystudovala anglickou i americkou literatutu a učitelství na universitě Brown a později se věnovala keramice v severokarolínském výtvarném centru Carrboro. Prostřednictvím expozice s kuriózními výjevy mluvícími výrazným vizuálním jazykem upozorňuje na kruté zásahy lidstva proti jiným živým bytostem a svému přirozenému okolí. Sama ale nesoudí a pochopení významu a přínosu svého díla nechává na individuálním náhledu diváka.

Čtěte všechny články na téma porcelán

Foto a zdroj: Kate MacDowell