9. srpna 2011 –– umění –– Tomáš Holý

Trochu černé magie a okultismu vdechne na návštěvníky pařížská výstava věnovaná africkým panenkám voodoo. Na několik desítek sošek převážně z první poloviny dvacátého století představuje Fondation Cartier. O často zprofanované proklínání nepřátel a protivníků však rozhodně nejde.

Panenky jsou vždy využívány k pobožným rituálům, jejich cílem je zajistit například lepší úrodu, větší plodnost žen, ochranu rodiny. Toto netradiční umění slouží domorodým kmenům k propojení světů spirituálních a hmotných. Při tvorbě sošek se proto využívají zejména přírodní materiály jako hlína, dřevo, kamení, mušle, kosti zvířat, ale rovněž chomáče vlasů, chlupů. Stejně tak je ale patrný zásah moderní civilizace – sošky v několika případech třímají totiž i plastové lahvičky či kovové zámky.

Zajímavé je, že negativní energie a obávaná smrt, která je s tímto kultem mnohdy spojována, na této expozici skutečně nechybí. Sošky částečně utvořeny jako malé kůly či zhotoveny s propíchnutými tělem či hlavou skutečně lehce nahání hrůzu a pozitivně tudíž rozhodně nepůsobí. Jejich vzezření tak podněcuje fantazii návštěvníků a přiživuje tajemnou atmosféru s voodoo spjatou.

Výstavu je možné zhlédnout v pařížském Fondation Cartier do 25. září 2011. Její součástí je i hodinu a čtvrt trvající dokumentární film, zájemci si rovněž mohou zakoupit katalog.

Foto a zdroj: Fondation Cartier