24. září 2011 –– umění –– Magda Holubová

Ve velké galerii pražské Galerie Rudolfinum byla zahájena výstava s názvem Kontroverze, která v kolekci více než 80 fotografií nahlíží na vývoj fotografie z pohledu právní a etické historie od jejích počátků v roce 1839 až po její současnost. Až do poloviny listopadu máte možnost si prohlédnout i světově proslulé snímky.

Šéfkurátor výstavy Daniel Girardin z Musée de l’Elysée a právník i člen Ženevské advokátní komory Christian Pirker, pracovali téměř deset let na tématu Kontroverze ve fotografii. „Původním plánem bylo posbírat fotografie, které se staly předmětem soudních sporů,“ popisuje počátek jejich dlouholeté spolupráce Christian Pirker. „Poté jsme zjistili, že některé kontroverzní fotografie se nakonec ani k soudu nedostaly a tak jsme téma později rozšířili na oblast právní nebo etické problematiky,“ dodal.

Výstava představuje fotografie, které v průběhu 160 let fotografického vývoje vyvolaly skandál nebo polemiku. Sami autoři výstavy představují všechny možné výklady a názory zúčastněných stran u daných sporů. Nedělají žádné závěry, naopak nechávají na návštěvníkovi, aby si závěr udělal sám, nabízejí mu jen všechna dostupná, známá fakta. Zároveň poukazují na to, že to, co bylo v jeden moment kontroverzní, již v současné době kontroverzní být nemusí a naopak.

Na výstavě naleznete například snímek Jean Paul Sartra jemuž byla vyretušována cigareta, aby se mohl dostat na přední stranu publikace o něm ve Francii. Diskutuje se zde i jeden z kontroverzních videoklipů Madonny, či celosvětově známá fotografie Muže na měsíci u níž se již dlouhá léta spekuluje o její pravosti. Výstava tak sleduje základní filosofické otázky. Zaměřuje se na to, co je pravdivé a co lživé, co je dobré a co zlé, soukromé a veřejné. Rovněž zkoumá objekt fotografie jako takový – čeho je svědkem či důkazem.

Skvělým bonusem této výstavy je publikace, kterou si během výstavy sestavíte sami. U vchodu dostanete k utrženému lístku do ruky i železného motýlka, do kterého si postupně můžete poskládat informace o jednotlivých kauzách, které jsou vždy umístěny ve stojanu u každé fotografie. Samozřejmostí je i přední a zadní strana i stručný úvod k výstavě. Na konci exkurze do historické kontroverze odcházíte nejen se smíšenými pocity, ale i s publikací vámi vytvořenou a to zcela zdarma.

Po celou dobu výstavy, tedy až do 13. listopadu 2011, se nabízí bohatý doprovodný program, na který se dostanete zdarma pokud si ponecháte vstupenku a budete ji opakovaně používat na jednotlivé akce. Program zahrnuje koncert, odborné přednášky a besedy na téma kontroverze nejen ve fotografii. Více o výstavě a doprovodném programu naleznete na samostatných stránkách výstavy.

Čtěte všechny články na téma výstava

Foto: Galerie RudolfinumMagda Holubová
Zdroj: Galerie RudolfinumKontroverze