7. ledna 2012 –– umění –– Ondřej Krynek

Vídeňská galerie Albertina nabízí až do konce února velkou výstavu René Magritte, která přináší více než 150 surrealistických pláten tohoto světoznámého surrealistického malíře žijícího od roku 1898 do roku 1967. K vidění jsou i jeho nejznámější obrazy jako Milenci, The Pilgrim a Ochromený čas.

Belgický surrealistický malíř René Magritte se svou popularitou a přínosem řadí mezi velikány své doby jako Salvador Dalí, Joan Miró, Hans Arp, Paul Klee či Man Ray. Surrealismus je umělecký směr snažící se osvobození mysli a zaměřuje se na podvědomí. Proto výtvarníci pracující v tomto stylu zachycují své myšlenky, sny a představy.

Prestižní vídeňská galerie Albertina připravila výstavu jednoduše nazvanou René Magritte, na níž mělo být původně vystaveno jen něco kolo 100 prací tohoto slavného malíř, ale nakonec se počet rozrostl na více než 150. Výběr děl by měl stopovat celou malířovu uměleckou kariéru a zaměřovat se podrobněji na některé z nich. Výstava byla připravena spolu s galerií Tate Liverpool, která do Vídně přivezla díla méně známá, jenž odráží Magrittův život a lépe přibližují jeho uměleckou kariéru.

Identickým prvkem jeho tvorby je opakování vzorů mračen, opakování objektů, zdánlivě chybějící prvky i erotické podtexty. Jeho nejznámějším obrazem jsou ovinutí milenci Les Amants, z krbu vyjíždějící vlak Time Transfixed, tvář vyňatá z postavy The Pilgrim, socha pokrytá mračny The Future of Statues či obrovské předměty v pokoji v oraze Osobní hodnoty.

Představeny jsou mimo jiné i reklamní práce, jenž mají zkoumat jeho vztah k pop kultuře a reklamě, koláže, kresby a vše doprovodí film o životě génia, který budete moci na výstavě také zhlédnout. Galerie Albertina je tak blízko České republice, že by bylo škoda do 26. února tuto jedinečnou příležitost nevyužít.

DesignVid.cz nabízí video