9. ledna 2012 –– umění –– Zuzana Janáková

Výstava Paralelní linie v Prinz Prager Gallery vychází z vnitřní i vnější podobnosti prací Adrieny Šimotové a Josefa Bolfa a představuje díla pocházející výhradně ze soukromých sbírek a z různých časových období. Výstavní duel využívá společný potenciál tvůrců a nachází paralelu mezi tvorbou generačně vzdálených autorů. Navíc je niternou výpovědí o mužském a ženském světě.

Paralela mezi tvorbou Šimotové a Bolfa je zřejmá: existenciální tíseň, emoce provázející smrtelného člověka, způsob vyslovení trápení a smutku. Nezbytným prvkem je také autoanalytická tělesnost. U Adrieny Šimotové v jejích „fyzických“ otiscích, u Josefa Bolfa v depresivních, zhroucených hrdinech stále téhož příběhu. V tělesnosti navíc na první pohled rozeznáme ženský a mužský přístup jako důkaz čisté upřímnosti.

Společné téma není to jediné, co nás v díle autorů svádí ke srovnávání. Je to i způsob vyslovení, tichá řeč, pocity jinak než uměním nevyslovitelné. Smutek i radost, soucit i láska, samota muže a samota ženy. Jejich komplementarita je i ve formální stránce (Bolf versus Šimotová) – k temnu světlo, k černému monochromu jasný pigment, k drsné struktuře jemná, k výrazné stopě barvy lehký dotek. Zároveň je zastoupena i šíře autory využívaných médií – malby, kresby, papírové objekty. Výběr zdůrazňuje přítomné konkrétní prvky tělesnosti, ono surreálné „hlava-ruce-srdce“, protipóly fyzického těla a mysli. V tvorbě Bolfa i Šimotové se často objevují právě jen jednotlivé zástupné orgány, které vyjadřují nepřítomný celek.

Ojedinělou možnost ucítit duchovní sounáležitost obou autorů si rozhodně nenechte ujít. Výstava v Prinz Prager Gallery v Holešovicích je pro velký zájem prodloužena do 15. ledna 2012.

Čtěte všechny články na téma Adriena ŠimotováJosef Bolf

Foto a zdroj: Prinz Prager Gallery