30. ledna 2012 –– umění –– Tomáš Kubata

Fotograf s irskými kořeny, Richard Mosse, představil novou sérii fotografií s názvem Infra. Za použití  infračervené technologie dokumentuje aktuální situaci v Kongu a vzbuzuje řadu otázek, týkajících se kontroverznosti a zkreslování válečné problematiky. Série fotografií Infra bude vystavena na konci března v liverpoolské Open Eye Gallery.

Richardu Mossovi se použitím starého aerofilmu Kodak, který byl prvotně používán pouze pro fotografování speciálními leteckými fotoaparáty, podařilo dosáhnout přinejmenším zajímavých výsledků. Aerofilm Kodak dává vždy vyniknout odlišnému spektru barev, jako například žluté pro nebe, červené pro rostliny a travnatou zem, nebo modré pro okolní svět.

Infra fotografie se pohybují v již zmíněném červeném odstínu, tedy od světle růžové až k purpurově rudé. Tyto dvě barvy spolu s několika dalšími elementy, jako prostředí, kompozice a v neposlední řadě fotografované situace, vyvolávají na veřejnosti velmi smíšené, až radikální názory.

Od základní myšlenky dialogu mezi fotografií a veřejností, kdy by každý měl hledat odpovědi na své otázky vždy v příslušném zachycení reality, se celá série Infra posouvá spíše do filozofické roviny, která je zapříčiněna především kontroverzním zpracováním. Světová kritika pohlíží na nejnovější práci Richarda Mosse dvěma způsoby. První vidí použití aerofilmu Kodak jako metodu, která se nehodí pro tak závažnou tématiku, jakým je současný konflikt v Kongu, zatímco druhou stranu purpurově rudá nenařkla, ale spíše dokonale vystihuje prostředí plné krve, smutku a násilí.

Richard Mosse, narozený roku 1980 v Irsku, nyní žije v New Yorku, kde je také zastupován galerií Jack Shainman. Autor o fotografii nehovoří jako o objektivním zachycení reality, ale staví ji na úroveň ostatních uměleckých disciplín. Dle jeho slov realitu nelze definovat a  pro každého realita znamená vždy něco odlišného. Nebrání se proto u svých prací určité dávce imaginace a subjektivizaci, stejně jako například malíři a sochaři. Výstava Richard Mosse: Infra odstartuje v britské Open Eye Gallery 30. března a skončí 10. června 2012.

Čtete všechny články na téma fotografie

Foto a zdroj: Richard Mosse