9. března 2012 –– umění –– Andrea Málková

Poutavé fotoobrazy odpadu moře od Mandy Barker dokumentují, jak pouhá procházka po pláži dala impulz ke vzniku tohoto díla. Fotky jsou velmi efektivní na pohled, ale o to víc šokující při pohledu z blízka. Mají za cíl zapůsobit na diváka tak, aby si více uvědomil důležitost ekologie na naší Zemi.

Mandy Barker je britská umělkyně fotografka a v neposlední řadě také ekoložka. V roce 2011 promovala na De Montfort University ve Velké Británii. Umělecký směr Mandy Barker přešel z grafického designu na fotografii, na kterou je v současné době zaměřena její praxe. Její práce byly vystaveny jak ve Velké Británii a v zahraničních výstavách, ale i v různých časopisech a literatuře.

Série fotografií nazvaná Soup neboli Polévka znázorňuje ekologickou pohromu. Dokumentuje zde miliony malých kousků plastu plovoucích v našich oceánech. Sekvence tedy poukazuje na alarmující množství odpadu v mořích a následné smrti tvorů zde žijících.

Nápad vznikl, když se fotografka procházela po pláži s cílem sbírat jen přírodní předměty, kde si uvědomila, že kromě mušlí a oblázku se na plážích povaluje daleko víc odpadků, než je únosné. Znepokojená Mandy Barker začala zkoumat problém plastového odpadu a od té doby se odpad v oceánech stal předmětem její tvůrčí práce.

Plastové úlomky, které byly sbírány na plážích Velké Británie, Evropy a USA, byly perfektně nasvíceny a pečlivě poskládány tak, aby vytvářely obrazy, které lze chápat jako druh abstraktního expresionismu či při pohledu z dálky jako vesmírné fotografie. Ačkoli jde v podstatě o zachycení ekologické pohromy, musí se uznat, že znečištění nikdy nevypadalo tak pěkně jako na jejích fotkách. Snoubí se zde estetika s přírodní tragédií, což má přitáhnout diváky, aby se na obrazy podívali i z jiného úhlu pohledu než jen jako na umění.

Čtěte všechny články na téma umění, obrazfotografie

Foto a zdroj: Mandy Barker