14. března 2012 –– umění –– Ondřej Krynek

Mladý uznávaný umělec Krištof Kintera připravil do druhého patra Městské knihovny v Praze na Mariánském náměstí novou komplexní výstavu svého díla, kterou nazval Výsledky analýzy. Galerie hlavního města Prahy tak momentálně nabízí výstavu aktuálních děl určenou speciálně do těchto prostor. Ve svých nezvyklých dílech Kintera opět reflektuje svět kolem sebe.

Krištof Kintera, narozený v roce 1973, s oblibou analyzuje svět kolem sebe a klade sobě i svému okolí otázky, které vycházejí z každodenní zkušenosti a reagují na současné společenské problémy. Z toho také vychází název výstavy Výsledky analýzy, na které autor představuje výsledky své patnáctileté analýzy světa. Podle organizátorů výstavy je založena na vnitřním konfrontačním principu, konkrétně na určité emocionální polarizaci, na dialogu pozitivní a negativní energie.

Výstava je rozdělena do dvou částí. Temnější existencionální Dark Side a druhé, lehčeji pojaté části, ukazující ve zkratce všechny stěžejní Kinterovy výtvory. Jeho vystavená díla se pohybují, svítí, vydávají zvuky, vyrušují a tím mají vyvolávat pochybnosti o nás samotných. Kintera navíc zcela přepracoval celou galerii, vytvořil do ní zcela nový vstup a nové chodby. Po mnoha letech navíc do galerie proudí i denní světlo.

Součástí výstavy je i rekonstrukce ojedinělého příbytku pro Plumbaře a dnes již legendární Mluviči nebo populární postava chlapce bouchajícího hlavou do zdi. „Krištof Kintera je první autor, který přistoupil k prostoru Městské knihovny jako k celku. Připravil tak tematicky a formálně provázanou výstavu, ve které jsou obě hlavní křídla vnímána jako komplementární,“ charakterizuje expozici její kurátor a autor výstavy Karel Srp. Výstava je otevřena do 13. května 2012.

Čtěte všechny články na téma výstavaumění

Foto a zdroj: GHMP