18. března 2012 –– umění –– Ondřej Krynek

Kanadský umělec Guy Laramée se dříve zaměřoval spíše na psaní a fotografování, ale jeho poslední projekt se jménem The Great Wall neboli Velká zeď je něco zcela nového a originálního. Spojil v něm zájem o literaturu, historii a fotografování krajiny. Výsledkem je série soch vyobrazující různé krajiny či místa, které jsou vyřezány do svazků knih.

Guy Laramée, který tvoří na mnoha uměleckých polích již více jak třicet let, uvádí celou sérii jeho soch trochu prapodivnou historii z budoucnosti. Popisuje velkou paniku ve 21. a 22. století, které vyústilo ve svržení americké říše ve 23. století, která okolo sebe postavila velkou zeď pro invazi barbarů. Tyto události byly pak zaznamenány ve 100 svazcích knih, které byly pojmenovány Velká americká zeď podle té čínské. Panika připravila živnou půdu pro čínskou invazi do USA a její obsazení. Číňané se pak začali seznamovat s knihovnami a americkou historií, kde našli i kus své historie.

Pravě tyto jednotící prvky jako taoismus, zen a budhismus jsou hlavními tématy knih, které Guy Laramée tvoří. Vybírá si několikasvazkové encyklopedie, do nichž vyřezává krajiny, posvátní místa se svatyněmi či jiná poutní místa, která následně obarvuje ve stylu romantismu. Jak sám přiznává, jeho vzorem je významný německý malíř krajin Caspar Friedrich za dob romantismu a ještě žijící německý vizuální umělec Gerhard Richter, jehož tvorba je mírně psychedelická.

Nicméně Laraméerovy sochy jsou unikátními počiny vyžadující desítky až stovky hodin práce v dílně s bruskou a dalšími řemeslnými nástroji. Zajímavé však jsou nejen jeho kompozice, ale i zasazení do vybraných publikací jako encyklopedie Britannica, které s tématem celého objektu vždy souzní. První socha byla vytvořena už před 13 lety a každý rok přibývají v průměru dvě. Vytvořit jednu sochu jsou přibližně čtyři měsíce práce.

Čtěte všechny články na téma uměnísocha

Foto a zdroj: Guy Laramée