12. května 2012 –– umění –– Tereza Přibylová

V Kalifornii žijící Andrew Myers je umělec, který je díky tomu, že se narodil v Německu a dlouhý čas strávil i ve Španělsku, odkojen evropskou kulturní scénou. Pobytem v moderně-historických městech získal Myers cit pro propojení klasických témat se současným designem. Důkazem je jeho vášeň pro vytváření originálních reliéfních portrétů z tisíců pomalovaných šroubů.

Na kalifornský umělecký institut Laguna College of Art and Design se díky svému originálnímu uměleckému smýšlení dostal bez předchozích uměleckých zkušeností. Inspirován Evropou začal za pomoci mísení moderních materiálů s klasickými figurativními technikami zobrazovat povětšinou srozumitelné univerzální objekty. Spojením těchto tří aspektů, jež prostupují celou jeho tvorbou, vznikají originální díla, díky kterým získal celosvětovou oblibu mezi veřejností.

Slávu a uznání mu přinesl zejména fakt, že vymyslel zcela nový umělecký projev. Sám Myers ho nazývá Screw art neboli Šroubové umění a je jakýmsi kompromisem mezi malbou a skulpturou. Myers totiž vytváří 3D portréty ze šroubů. Ty si prý vybral z toho důvodu, že působí velmi industriálním a drsným dojmem. Na tuto neobvyklou metodu přišel při jedné zakázce v kostele. „Pracoval jsem zrovna na bronzovém reliéfu zobrazujícím život svaté Kateřiny, když v tom jsem se rozhodl pracovat se šrouby,” tvrdí Myers.

Svůj první portrét prý vytvářel dlouhých šest měsíců. Ke své práci totiž nepoužívá počítač k rozpixelování obrazu na vytvoření sítě šroubů, ale jednotlivé šrouby odměřuje sám. Celé dílo začíná fotografií předlohy (člověka), kterou pak Myers přenese na desku z překližky. Poté začíná fáze vyvrtávání jednotlivých děr, do kterých až následně ručně vkládá jednotlivé šrouby v různých hloubkách, čímž vlastně vytváří topografii tváře předlohy.

Po umístění sedmi až deseti tisíců šroubů pak hlavičku každého z nich pomaluje olejovými barvami. Vznikne tak reliéfní, silně realistický portrét. Pro dosažení ještě větší osobní roviny Myers použije stránky telefonního seznamu z bydliště portrétovaného a vlepí je kolem hlavy jako pozadí. Přesto, že si za svá díla účtuje kolem 35 tisíc dolarů, tedy necelých 700 tisíc korun, Myers tvrdí, že to nedělá pro peníze. „Tento druh umění je tak unikátní, že v tom rozhodně budu pokračovat, i když to vyžaduje spoustu emocí a snahy,” upřesňuje autor. Nakonec dodává, že tím nejlepším zážitkem pro něj byla chvíle, když si na jedné výstavě slepec osahával jeho dílo a okamžitě poznal, co na něm je.

Čtěte všechny články na téma umění

Foto a zdroj: Andrew Myers