20. července 2012 –– umění –– Dominika Jelínková

Young-Deok Seo je mladý korejský umělec, který vytváří impozantní figurální sochy za použití řetězů jízdních kol a jiných ocelových řetězů. Zatímco jeho výtvory působí na člověka hlavně svou složitostí, názvy jako Infekce, Narkoman nebo Ego dávají tušit další rozměr jejich účelu. Sochy mají působit jako metafora pro lidské bytí a stav lidstva jako takového.

Seovým hlavním cílem je portrét moderního člověka v souvislosti se světovou industrializací. Každé ručně kousek po kousku pečlivě svařované dílo líčí stavy lidské duše v kontrastu s materiály, které mají být příkladem našeho mechanizovaného světa. Ať už se jedná o nahé sochy v nadživotní velikosti, busty, torza, mužské i ženské postavy v různých postojích, všechna díla svým vzezřením vyvolávají silné emoce.

Jeho lidská těla, jež jsou vytvořena komplikovaným a náročným procesem, vyzařují sílu, jako by byla nakažena něčím neznámým a temným. Pohyby a výrazy jsou propracované v každém detailu, pevně sevřená ústa nebo přivřené oči vypovídají o autorově asketickém životě soustředěném na výpověď o tomto „zkaženém“ světě. Vášně a emoce jsou vyřazeny, je z nich cílit tíha, jako by prožila něco děsivého a krutého. Některé z jeho soch jsou záměrně poničené, s otevřeným hrudníkem, useknutou hlavou nebo rozpadajícími se částmi těl. Například přes sedm a půl metru velká hlava muže je položena záměrně na zem a naznačuje tak strach nebo neznámou úzkost.

Volbou pro práci s řetězy byla pravděpodobně univerzita v Soulu, kde absolvoval obor Sochařství životního prostředí. Tam také získal v roce 2009 první místo v národní sochařské soutěži pro studenty a absolventy. Jeho nejnovější projekt Dystopie, se kterým v současné době cestuje po světě, byl vystaven v jeho rodném městě a míří do galerie Soda v Istanbulu. Jako zdroj inspirace Seo považuje britského umělce Antonyho Gormleye, držitele Turnerovy ceny v oblasti sochařství, ke kterému je také často přirovnáván.

Modelem je mu často muž v 30. letech v Jižní Koreji. Seo se snaží prezentovat obraz neznámého mladého dělníka v bezcitné realitě, která jej pohání v nejistém životě, těžce shánějícího práci v nepříznivých podmínkách. Je paradoxní, že oči a pusa jsou většinou zavřené, jakoby klidné a racionální. Jeho mladí muži jakoby spali v hlubokém tichu. Ve výrazu stoický klid, když se ale podíváme podruhé, vidíme otevřená nitra, sypoucí se vnitřnosti, usekané končetiny, které působí velmi skličujícím a depresivním dojmem.

Tvrdé subjekty mají svá vlastní místa, přesto ve světě, kde si lidé navzájem nepomáhají a každý si nese svoje vlastní trápení, působí osaměle. Jsou to příběhy lidí, které se snaží reflektovat a nastavit nám tak zrcadlo jako odraz naší reality.

DesignVid.cz nabízí video Projděte si výstavu řetězových soch Young-Deok Sea

Čtěte všechny články na téma uměnísocha

Foto a zdroj: Young-Deok Seo