4. února 2013 –– umění –– Pavel Liška

V pražském Museum Kampa probíhá výstava děl nedávno zesnulého umělce Oldřicha Kulhánka, autora mnoha grafik, z nichž nejznámější jsou jistě ty na českých bankovkách a známkách. Pro jeho kresby jsou typické skvěle anatomicky zpracované figury, fragmenty a studie lidského těla.

“V mém díle naleznete torza lidských tváří, ruce prosící, ruce surové. Pro mě je symbol způsob, jak vyjádřit dobu, kterou žiji, místo, kde žiji. Tím symbolem je pro mě lidská tvář. Lidská tvář se zalepenými ústy, lidská tvář ztrácející se v cárech papíru,” říkal o své tvorbě sám Oldřich Kulhánek.

Narodil se 26. února 1940 v Praze. V ateliéru Karla Svolinského vystudoval Vysokou školu uměleckoprůmyslovou. Roku 1971 jej, spolu s akademickým malířem Janem Krejčím zatkla tehdejší StB pro hanobení představitele komunistických zemí. Byl měsíc vězněn a následující dva roky pravidelně vyslýchán.

V červnu 1973 se konalo soudní líčení, kdy soud odsoudil dohromady 20 jejich grafik k likvidaci upálením. K trestu však nedošlo, protože soudci si mezi sebou kresby rozebrali. Sám Kulhánek to komentoval slovy: „Tehdy jsem pochopil, že životní situace, byť tragická, nikdy nepostrádá špetku humoru, pravda, většinou velice černého.“

Během sedmdesátých let mu režim zakázal vystavovat, publikovat nebo spolupracovat s jinými autory. Avšak tou dobou již byl známý svou prací i v zahraniční a udržoval tak alespoň kontakt s výtvarnou scénou v Evropě a Spojených státech Amerických. Do USA také po konci režimu v zemi několikrát zavítal a vedl tam různé semináře i kurzy.

V letech 1992 a 1993 ztvárnil podobu bankovek nově vzniklé České republiky a později ozdobil grafikou i několik poštovních známek. Za svůj přínos získal četná ocenění. Poslední, prestižní cenu Vladimíra Boudníka, měl převzít 2. února 2013. Převážnou většinu života strávil v Praze, kde také 28. ledna 2013 ve věku 72 let zemřel.

Jeho díla jsou zastoupena mimo jiné ve sbírkách pařížského Pompidou, vídeňské Albertiny nebo Institutu umění v Chicagu. Pozdější, ale i ranou tvorbu má ve své sbírce i Museum Kampa, které se k umělcově památce rozhodlo uspořádat výstavu těchto děl. Odkaz vynikajícího českého výtvarníka je v Sovových mlýnech k vidění od 1. února 2013. Do kdy bude výstava probíhat zatím není známo.

Čtěte všechny články na téma události

Foto a zdroj: Oldřich Kulhánek