19. března 2013 –– umění –– Ondřej Krynek

Americký umělec Clement Valla se specializuje na práci algoritmickými systémy. Jeho nejpopulárnější série dostala název Postcards from Google Earth a ukazuje na ní záběry z různých koutů světa z programu Google Earth. Ten používá satelitní snímky, které aplikuje na různorodé zemské povrchy. Vhodnou konfigurací zobrazení se nám však může poštěstit vidět realitu takto pokřivenou.

Clement Valla si libuje ve využívání digitálních technologií v umění a má k tomu i odborné znalosti, když získal tituly na Kolumbijské univerzitě i na škole designu a médií na Rhode Islandu. Za sebou má několik experimentů s umělci, architekty, projektanty, vědci a archeology, kde zkoušeli využít nové digitální technologie při jejich práci i jeho tvorbě. Jeho projekty jsou velmi experimentální a tak se běžnému člověku nejvíce přiblížil projektem Postcards from Google Earth.

Projekt Postcards from Google Earth započal už v roce 2010, kdy začal sbírat zvláštní záběry z velmi populární aplikace Google Earth, která dokáže zemi zobrazit v satelitním pohledu, ale navíc i pod různými úhly. Tímto vstupuje do hry společností Google patentovaný algoritmus aplikování struktury povrchu zemského. Valla si nejdříve myslel, že jde o chyby v algoritmu, ale později si uvědomil, že nejde o chyby, ale o nový model reprezentace skutečnosti.

Výsledkem jeho sbírání a hodin zkoumání je zatím neukončený soubor desítek fotografií z různých koutů světa, kde se snaží nacházet iluze v prostoru. Nejlépe se mu výběr záběrů osvědčil v krajině s roklinami, propastmi, vodními plochami nebo v kopcovitém terénu, kde jsou postaveny mosty, vypadající na jeho záběrech velmi abstraktně až vtipně, jako kdyby s krajinou splývaly. Takovéto záběry nazval Pohlednice z Google Earth a nabízí je k prohlédnutí na svém specializovaném webu.

Čtěte všechny články na téma fotografieumění

Foto a zdroj: Clement VallaPostcards from Google Earth