16. května 2013 –– umění –– Ondřej Krynek

Světoznámý umělec James Turrell představí od 21. června v newyorském Guggenheim Museum svou speciální instalaci Aten Reign, kdy nasvítí legendární spirálovitý vestibul budovy od Franka Lloyda Wrighta. Turrell opět pracuje s denním světlem a LED osvětlením, kterým bude měnit barvy osvětlující obří oko. Vystaveny budou i jeho starší práce.

Americký umělec James Turrell, který se svými výtvarnými instalacemi zaměřuje na zkoumání vnímání, světla, barvy a prostoru, bude ve známém muzeu v New Yorku vystavovat poprvé od roku 1980. Ústředním dílem, které zahltí nejznámější část interiéru muzea, bude letos vytvořená instalace Aten Reign. Rotunda se spirálovitým stoupáním vytvoří jeden obrovský světelný objem míchající umělé a přírodní osvětlení. Barevnou instalaci bude nejlepší pozorovat zespodu, kdy se oko rotundy bude pozvolna proměňovat.

Jedna z největších proměn muzea za poslední roky otevře muzeum více přírodě stejně jako na ní Turnell upozorňuje ve stále vystavované instalaci Roden Crater, kterou navrhl v roce 1979 a stále ji obměňuje. Jde o válcovitý objekt se zevnitř rozmanitě osvícenou střechou a kulatým průzorem do nebe. Guggenheim Museum, které tímto chce dát návštěvníkům možnost zcela nového zážitku z budovy od Franka Lloyda Wrighta, nejspíše nabídne i další jeho díla jako třeba svítí krychli Afrum.

Z poslední Turrellovy tvorby je nutno zmínit jeho velkou výstavu The Light Inside ve Stockholmu v roce 2012. Obsahovala například červenou geometrickou instalaci Crossing Jordan, světelnou kouli Bindu Shards, kde návštěvník leží a vnímá čistý barevný prostor okolo sebe nebo instalaci světelného schodiště Amrta, kde si připadáte jako když kráčíte do nebe. Tři rozdílné výstavy letos Turrell plánuje po USA, tu nejzajímavější pro Guggenheim Museum.

Čtěte všechny články na téma uměnísvětlo

Foto a zdroj: James Turrell