16. ledna 2014 –– umění –– Tomáš Holý

Japonský výtvarník vytváří minimalistické 3D knihy. Yusuke Oono sice rovněž programuje příběhy na počítači, nicméně je netiskne na dnes populární 3D tiskárnách, ale naopak je následně vyřezává laserem do papíru. Nechává tak vzniknout 360stupňovým knihám, jak své dílo pojmenoval. Jeho cílem bylo najít novou formu vyprávěni spjatou s prostorem.

Oono tímto způsobem převypráví povětšinou známé příběhy, jako například Sněhurku či Knihu džunglí. Každý z nich je rozvržen na 40 listů. Jednotlivé stránky pomyslně vytváří jednu scénu z příběhu. Navíc knihu jednoduchých tvarů nechává vyřezat do barevného papíru.

Vzniká tak minimalistické, ale zároveň efektivní dílo. Jak se ale ke konečné verzi 360stupňových knih mladý umělec dostal? A kde se vzal nevšední nápad?

„Za prvé designovat systém a ne jen tvar. To znamená, že má práce rozpoznatelná podle toho, že jsem nenavrhoval specifický tvar, ale celý systém produktů. To například znamená, extrémně řečeno, že příběh nemusí být nutně jen o Sněhurce. Vymyslel jsem novou platformu, jak vyprávět příběh nebo trojrozměrnou scénu. A proto aplikuji několik nových příběhů do jedné knihy jako sérii,“ vysvětlil své první kroky Oono.

A dodal, že: „Vyjádření dalších rozměrů je nová cesta. Navrhuji své produkty v 3D CAD programu, který se využívá pro architektonické návrhy. Tentokrát jsem se ale rozhodl, že zkusím najít něco nového, co vyjádří další rozměry ve skutečném životě. Krajina, půda nebo stromy v 360stupňové knize jsou udělány jako 3D objekty v počítači a já je krájím na plátky pomocí rotující roviny. Nakonec je každá sekce použita jako stránka v knize. Díky tomuto systému, každý, kdo otevře knihu, si může užít trojrozměrný formát a být překvapen dramatickou transformací příběhu.“

Čtěte další články na téma uměníJaponsko

Foto a zdroj: Yusuke Oono