16. března 2014 –– umění –– Jakub Sochor

Brněnský hrad Špilberk je dějištěm výstavy děl brněnského sochaře a malíře Antonína Širůčka. Ve druhém patře západního křídla hradu jsou až do 30. března k nahlédnutí malby, plastiky a sochařská díla umělce, jehož tvorba je úzce spjata s Brnem. Výstava je přístupná od středy do neděle mezi 9 a 17 hodinou.

Antonín Širůček se narodil 31. ledna roku 1913 v Trávníku (dnes Kladoruby) u Letovic. V letech 1933 až 1935 vystudoval Odbornou keramickou školu v Praze, načež byl přijat na pražskou Akademii výstavných umění do sochařského ateliéru profesora Bohumila Kafky. Po roce 1945 se usadil v Brně, kde se stal členem Spolku výtvarných umělců Aleš a posléze Bloku moravskoslezských umělců. Byl také členem Skupiny M.

Součástí Širůčkovy sochařské tvorby je smysl pro monumentální tvar – ne však ve stylu, který byl diktován dobovými společenskými požadavky na uměleckou tvorbu. Autorova monumentální díla našla uplatnění jako doplňky v oblasti architektury či veřejných prostranství moravských měst. Za jejich protiváhu lze vnímat ateliérové práce, jež zahrnují drobné plastiky, četná keramická díla, kresby či malby, přičemž zkušenosti z ní uplatnil při práci na nízkém reliéfu, která vedla k rozvinutí jeho portrétové tvorby.

Mezi Širůčkovy práce, které najdeme v brněnských ulicích, patří plastika Lovec sobů u pavilonu Anthropos, portrétní reliéf Bedřicha Smetany na Joštově ulici, socha Strojírenství na Šumavské ulici či socha Matka s dítětem určená pro městskou část Brno-Bystrc. Sochy pro veřejné prostranství zahrnují také práci s názvem Mateřství z roku 1977, jejíž závěrečných prací se autor již nezúčastnil, neboť v témže roce zemřel.

Čtěte další články na téma výstava

Foto a zdroj: Špilberk