20. července 2014 –– umění –– Ondřej Krynek

Vídeňská galerie Albertina vystavuje až do 28. září 2014 výběr z díla Alexe Katze, slavného amerického umělce spojeného s hnutím pop art. Z vlastních sbírek muzea jsou představeny malby, kresby a karikatury převážně s figurativní tématikou.

Alex Katz, narozený v roce 1927 v New Yorku, je jedním z nejvýznamnějších umělců naší doby. Je považován za ústřední postavu amerického sebereflexivního malířství, pro které je typická racionalita, smyslnost a abstrakce. Často jsou vyobrazovány nezaujaté motivy ze života intelektuálů z New Yorku, nechybí ani přírodní idyly.

Výstava ve vídeňské galerii Albertina ukazuje krom maleb především ranou tvorbu Katze, kterou jsou především náčrtky z metra z roku 1940, skicy krajin od roku 1950 až po současnost nebo náčrtky pláží z roku 1990. Dále je vystaveno asi 20 portrétních kreseb vytvořených na zakázku mezi lety 1980 a 2000.

„Ve svých obrazech dosahuje Alex Katz cool estetiky bezprostřední současnosti, kterou našel v pozorování světla a ploch při kreslení. Živost expresivních linií z předchozích výkresů je zachována a snížena pomocí dokonalosti různých přenosových technik v gestické stylu malby,“ popisuje tvorbu Katze galerie Albertina.

Čtěte další články na téma výstava

Foto a zdroj: Albertina