10. ledna 2015 –– umění –– Ondřej Krynek

Až do 1. února 2015 je v pražském Museum Kampa otevřená nová výstava Jana Švankmajera, světoznámého výtvarníka, animátora a režiséra. V exponáty překypující expozici s názvem Naturalia můžete zhlédnout jeho objekty, grafiky, koláže, renesanční i barokní tisky zvířat a africké rituální sochy.

„Tuto výstavu je třeba brát jako jednu část kunstkamery. Tu část, která se zabývá přírodninami, tvorbou samotné přírody a přírodními kuriozitami. Soustředění takovýchto artefaktů, bylo součástí každé manýristické kunstkamery. Nejde tedy o tradiční výstavu, nebo muzejní expozici, ale o přenesení části mé  kunstkamery z Horního Staňkova do výstavní síně,“ popisuje svou aktuální výstavu Jan Švankmajer.

„Zatím co muzea a galerie nás poučují nebo esteticky kultivují, kunstkamera nás zasvěcuje do světa imaginace. Z kunstkamery odchází člověk proměněn. Muzea jsou objektivní, kunstkamery subjektivní. Muzea jsou uspořádaná racionálně, kunstkamery emocionálně. Předměty v muzeu jsou řazeny podle principu identity, v kunstkameře je uspořádání řízeno principem analogie, zde vládne to, co Roger Caillois nazývá ‚příčné vědy‘. Proto jsme nepoužili pod jednotlivé exponáty popisky, které by rušily celkovou atmosféru a smysl výstavy,“ dodává autor děl.

Výstava jménem Naturalia je až do posledního místa zaplněna objekty umístěnými ve vitrínách, kolážemi a grafikami, které jsou vytvořeny ve spolupráci s přírodou, odkud přichází název výstavy. Zajímavostí je i africké kmenové umění jako fetiše a rituální masky připomínající totemová zvířata. V části expozice najdeme i jávanské stínové zvířecí loutky a fantaskní grafické práce z 16. až 19. století od různých autorů.

Součástí expozice jsou i projekce filmů Spiklenci slasti, Historia Naturae, Možnosti dialogu a Tichý týden v domě. Ponořit se do jiného světa můžete v Museum Kampa denně od 10 do 18 hodin až do 1. února 2015.

Čtěte další články na téma umění

Foto a zdroj: Museum Kampa