27. ledna 2015 –– umění –– Ondřej Krynek

České centrum v Tokiu zahájilo výstavu československé dokumentární fotografie z let 1958 až 1989 s názvem Bad Boys Bad Girls. Hlavní město Japonska tak až do 6. března 2015 nabízí fotografie z období komunistického režimu od fotografických velikánů jako Jindřich Štreit, Dagmar Hochová, Jaroslav Kučera, Jiří Hanke a další.

„Výstava Bad Boys Bad Girls je pojmenována podle bezstarostných dětí hrajících si na sídlišti, ve sběrně starého železa, na klepadle, ale také podle jejich rodičů, kteří svoji nesvobodu za komunistického režimu řešili po svém; třeba tím, že se mu nějakým způsobem postavili, jako například vybraní autoři: Dagmar Hochová, Jindřich Štreit, Dana Kyndrová, Jiří Hanke, Jaroslav Kučera, Pavel Štecha, Ján Rečo a Viktor Kolář,“ uvádí Galerie hlavního města Prahy, z jejich sbírek snímky pochází.

„Jejich projev nebyl záměrně politicko­sociálně kritický, to jako by prosakovalo na povrch bezprostředně a nefalšovaně z prostředí a lidí, které fotili. Ale stačilo to k tomu, aby některé z nich vládnoucí garnitura sledovala a otravovala jim život či je dokonce raději na určitou dobu zavřela do vězení, jako například Jindřicha Štreita. Nebyli by to ale Bad Boys Bad Girls, kdyby proto raději odložili svoje fotoaparáty. Jejich černobílé snímky tak podávají autentická svědectví o stavu prostředí a ducha v něm, připomínají trochu zapomenutou každodenní estetiku komunistického režimu,“ dodávají zástupci galerie.

Čtěte další články na téma výstavafotografie

Foto a zdroj: GHMPČeská centra