15. února 2016 –– umění –– Ondřej Krynek

Výtvarnice a scénografka Marie Jirásková zahájila v Moravském zemském muzeu v Brně svou samostatnou výstavu nazvanou Po zarostlém chodníčku. Až do 6. března 2016 zde prezentuje kolekci originálních koláží sestavených v období posledních dvou let vždy z několika nočních i denních motýlů.

„Po zarostlém chodníčku je kolekce originálních koláží využívajících média entomogických sbírkových krabic a preparovaných nočních i denních motýlů. Minimalistické, lapidární a současně drobnokresebné objekty v entomologických krabicích jsou kompozitními iluzemi, využívajícími motivů opouštění, zapomínání a znovuobjevování v duchovní i materiálové rovině. Cyklus koláží zároveň konvenuje s cyklem patnácti klavírních skladeb Leoše Janáčka, komponovaných před sto lety v ambivalenci s jejich programností na straně jedné a možností výkladu na straně druhé,“ uvádí zástupci Moravského zemského muzea k výstavě.

„Intimní klavírní miniatury, v nichž  se střídají lyrické části s dynamickými až vroucnými výbuchy, jsou zároveň procházkou po cestičce vzpomínek a emocí, která však už dávno zarostla. Podobně cyklus koláží nás ve svém zdánlivém konceptu dekorativnosti znejišťuje, když v materiálové až minimalistické redukci tvarosloví i barevnosti rozvíjí bohaté valéry emocí, od lyriky až po vášeň. Sofistikované koláže mohou být konečně interpretovány jako svérázné notové záznamy, dotýkající se podobných archetypů, jako Janáčkova hudba,“ dodávají.

Čtěte další články na téma výstavazvířata

Foto: Marie Jirásková
Zdroj: Moravské zemské muzeum