23. února 2016 –– umění –– Svatava Kozlovská

Kabinet architektury ve spolupráci s Galerií výtvarného umění Ostrava přináší výběr z tvorby skotského pedagoga a umělce Iaina Pattersona. Výstava s názvem Out West představuje kromě fotografií, které autor pořídil na skotském ostrově Tiree, také další práce inspirované tamní krajinou.

Iain Patterson vystavuje v ostravském Domě umění soubor fotografií, maleb, kreseb a plastik. Fotografie, které jsou promítány na obrazovce, zachycují krajinu ostrova Tiree z různých úhlů pohledu a zaměřují se nejen na přírodu, ale i přítomnost lidí v krajině. Na fotografiích lze vidět celkové záběry krajiny i detaily přírodních motivů, místní starobylé stavby i současné budovy a nechybějí ani skupiny turistů.

Na vystavených malbách a kresbách se motivy z fotografií objevují jen v náznacích. Divák rozeznává tvary připomínající stékající kapky vody, stébla trávy, kameny, mořské živočichy či plochy tlumených barev. To vše doplňují prvky připomínající lidskou aktivitu: neurčité náčrty, půdorysy staveb a zvláštní značky. Třetí částí vystavených prací je množství malých porcelánových destiček, které jsou realisticky tvarované a napodobují reliéf krajiny. Tyto destičky jsou uspořádané do dlouhých řad a mohou divákovi připomínat písčitá pobřeží z fotografií.

Z celého obsahu výstavy je patrné, že Iain Patterson se krajinou ostrova inspiruje a její motivy nevšedním způsobem zpracovává, ale neopisuje ji. Trpělivost, s níž svá díla tvoří, vyžaduje čas.  Stejně tak jej potřebovaly přírodní síly, které krajinu formovaly do harmonického tvaru, jež nyní umělce inspiruje. Vystavené práce tak návštěvníkům napovídají, že trpělivost a čas jsou nezbytné podmínky pro dosažení žádoucího výsledku při jakékoli tvůrčí činnosti.

Výstava Out West je přístupná v ostravském Domě umění do 20. března 2016. Zájemci o tvorbu Iaina Pattersona mohou navštívit jeho přednášku Architektura bez architektů, která se v Domě umění uskuteční v úterý 13. března 2016, kdy také proběhne křest publikace k výstavě.

Čtěte další články na téma výstava

Foto: Vladimír Šulc
Zdroj: Galerie výtvarného umění Ostrava