25. srpna 2017 –– umění –– Ondřej Krynek

Až do 24. září je možné v Galerii moderního umění v Hradci Králové navštívit výstavu Svítání Zdeňka Sklenáře, která nabízí grafickou část díla tohoto významného již zesnulého českého výtvarníka. V expozic najdete více než 60 děl z let 1934 až 1985. Krom známých grafických cyklů také unikátní a neznámá díla.

„Více než 60 z celkem 110 grafických děl jedné z nejvýraznějších postav českého umění 20. století malíře, grafika a ilustrátora Zdeňka Sklenáře (1910-1986), v Galerii moderního umění v Hradci Králové je reprezentativním průřezem grafickou tvorbou autora. Kurátor výstavy PhDr. Tomáš Rybička společně s galeristou Zdeňkem Sklenářem do kurátorského konceptu zařadili ucelený výběr z grafického díla, jemuž se Zdeněk Sklenář vedle malby soustavně věnoval,“ uvádí zástupci královéhradecké galerie.

„Výstava v královéhradecké Galerii moderního umění diváky seznámí v tematických celcích s ikonickými grafickými cykly, známými především z knižních ilustrací, ale i s grafickými díly poznamenanými válečným a poválečným obdobím a Sklenářovou inspirací atmosférou Paříže. Kurátoři výstavy zařadili do jednoho z cyklů také portréty inspirované postavou a osobností malíře Arcimbolda, právě Sklenář přiměl teoretiky umění, aby se díly manýristů na dvoře Rudolfa II. začali zabývat,“ dodávají.

Čtěte další články na téma výstava

Foto a zdroj: Galerie moderního umění HKGalerie Zdeněk Sklenář