3. prosince 2017 –– umění –– Ondřej Krynek

V římskokatolickém kostele ze 16. století v italském Milánu vytvořil americký umělec a producent výtvarnou instalaci tenisového hřiště. Odsvěcený kostel Converso, který se stal výstavním prostorem věnovaný modernímu umění, je přístupný zdarma. Instalace má vyvolat oboustranný dialog mezi místem a sportovištěm, hráči i návštěvníky.

Bývalý kostel San Paolo Converso byl postaven v letech 1549 až 1619 a vyzdoben je církevními freskami od Giulia a Antonia Campi, jenž vyobrazují křest, zázraky a mučednictví. Kostel byl využíván pro své náboženské účely až do roku 1808, kdy byl Napoleonem proměněn na skladiště. Od roku 1932 byl využíván jako koncertní síň, od osmdesátých let jako nahrávací studio. Nedávno byl kostel proměněn na Converso, prostor pro kreativní počiny umělců z celého světa, kteří dokáží na návštěvníky hovořit kreativní instalací.

Až do 16. prosince jej Asad Raza proměnil na tenisový kurt, čímž pokračuje ve zkoumání společenského prostou novými možnostmi. V prostorách hlavního sálu tak vzniklo plnohodnotné hřiště, se sítěmi, linkami a tenisovými raketami zdarma k zapůjčení. Návštěvníci se po hře dokonce mohou osvěžit jasmínovým čajem. Aby nedošlo k poškození interiéru kostela, byly na stěny nainstalovány ochranné sítě.

Čtěte další články na téma kostel, sportinstalace

Foto a zdroj: Converso