18. června 2018 –– umění –– Ondřej Krynek

V brněnské Galerii TIC vystavuje až do 14. července český výtvarník Jiří Suchánek. Velmi nezvyklá expozice nazvaná Perplex nabízí řadu elektronicky řízených objektů a systémů, které v sobě spojují světlo, zvuk a pohyb. Jejich výsledně tvořené dílo je vždy souhrou náhod v předem nastavených mantinelech.

„Výstava Jiřího Suchánka (*1979) představí soubor objektů či systémů pracujících s tématy narušené stability, přehlcení smyslů a ztížené orientace v (mentálním) prostoru. Dezorientaci zde způsobuje nápor vizuálních a fyzických podnětů, stejně jako ztráta stability zapříčiněná rozpadem či deformací platformy, po které se člověk dokáže automaticky a bezpečně pohybovat,“ uvádí kurátorky výstavy Zuzana Janečková a Marika Kupková.

„Objekty pracují se syntézou světla, zvuku a pohybu. Převážně se jedná o elektronicky řízené systémy, které se v čase mění v rámci nastavených limitů daných konstrukcí, kódem a použitou technologií. Nemají jednotné řídící centrum, ale jsou autonomní a veškeré souzvuky a souhry barev jsou dílem jejich asynchronního chodu. Autor dlouhodobě zkoumá expanzi hudby a zvuku do dalších (výtvarných) médií. Hledá způsoby komplexní multimediální kompozice obsahující jak výraznou zvukovou složku, světlo, barvu a prostor, tak i DIY technologický nosič, který pojímá jako výtvarný objekt a nikoliv jako technologii, jež se má ukrývat, či upozaďovat.“ dodávají.

Čtěte další články na téma výstava

Foto: Michaela Dvořáková
Zdroj: Galerie TIC